ניסוי קהילה

What is the Origin of the Names of the Streets  around the School

 8th Grade Pupils Present בית הספר הניסויי  רב תחומי שבח מופת  עמל תל אביב 2015 CONTENT Page Topic Introduction in English Introduction in Hebrew Opening Remarks- Irit Cohen Touring Streets and Taking Pictures Photos of the Presentation Hamasger Street Bnei  Brak Hatsfira Street Shevah Street Yitzhak Sadeh Street Harakevet Street La Guardia Street Rival Street Reflection of Classmates   PBL Project...

רציונל הניסוי

רציונל ניסוי קהילה 21 קהילות הנעה, יצירה, לימוד והצלחה במאה ה-21 בבתי ספר רב תחומיים של קבוצת עמל ניסוי קהיל"ה 21 בא להציג תחליף איכותי לשיטת...