תוצרי למידה

תוצרי למידה

דוגמאות לערבי תוצרים וקטלוגים : העיר דימונה לבשה חג, חגיגת פדגוגיה חדשנית בדימונה הרב תחומי לידי דיוויס תל אביב: קטלוג ערב תוצרים להורים,  קטלוג למידה מבוססת רויקטים במדעים הרב  תחומי  רמות באר שבע ע"ש נוימן:  קטלוג ערב תוצרי פרויקטים רב תחומי כסייפה אל פארוק: קטלוג...