דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  אודות המגמה
  מקצוע תקשורת וחברה
  תוכנית הלימודים
  מערכים בתקשורת וחברה א
  מערכים בתקשורת וחברה ב
  מערכים בתקשורת וחברה ג
  מבניות בתקשורת וחברה ג
  מאמרים תיאורטיים
  מאמרים בנושא עיתונות
  מאמרים בנושא רדיו
  מאמרים בנושא טלוויזיה
  מאמרים בנושא פרסום
  موضوع الاعلام والمجتمع
  תקשורת אלקטרונית
  פרסום ויחסי ציבור
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,547,904 כניסות לאתר
רייטינג - מערכי שיעור וביבליוגרפיה

מאת: רחל בלושטיין

מטרות אופרטיביות
דרכי הוראה
לימוד עיוני - הוראה פרונטאלית
הצעות דידקטיות
דיון במליאה
ביבליוגרפיה


מטרות אופרטיביות
התלמיד יגדיר את המושג "רייטינג".
התלמיד יבחן בדילמות ובמשמעות הכרוכות בזיהוי הצלחה עם פופולאריות

דרכי הוראה
מומלץ 2 מערכי שיעור כפולים (כל מערך 90 דקות).

לימוד עיוני – הוראה פרונטאלית
הכנת רקע: קריאת מאמרו של פייר בורדייה "על הטלוויזיה".

  • התייחסות למושגים: צנזורה סמויה (פוליטית, כלכלית). אלימות סמלית, עובדות אומנובוס, תופעת הפרברים, אפקט המציאות, אפקט הסגירות, מנטאליות הרייטינג, Fast food תרבותי, דיונים מדומים.
  • הגדרת המושג רייטינג (מדרוג).
  • שיטת המדרוג הנהוגה בישראל – Peoplemeter ומתנגדיה.

הצעות דידקטיות
להקרין בפני התלמידים: תוכנית אירוח ישראלית מסוג פוליטיקה. לנתח את התכנים על-פי המאפיינים המוזכרים במאמרו של פייר בורדייה. לדון בשאלות הבאות:
1) מה למדתם לאחר שצפיתם בתוכנית?
2) האם היה לכם מידע מוקדם על הנושא?
3) האם הייתה הצדקה חברתית לשדר נושא זה?
4) כיצד באה לידי ביטוי תרבות הרייטינג בתוכנית?

להטיל על מספר תלמידים להכין סקר העדפות צפייה; לבדוק באלו תוכניות טלוויזיה התלמידים צופים הכי הרבה?מדוע?  להשוות את  דרוג התוכניות בכתה לדרוג תוכניות הטלוויזיה המופיע בעיתונים (או באתר האינטרנט של הועדה הישראלית המדרוג).  לדון בדמיון ובהבדלים ובסיבות לכך.

דיון במליאה בסוגיות השונות (שאלות משוב)
1. מהו הרייטינג ואת מי הוא משרת?
2. האם שליטה של בעלי הון באמצעי התקשורת ובעלות צולבת (לדוגמה: אליעזר פישמן בעל חזקה בגלובס, ערוצי זהב, ידיעות אחרונות) משפיעה על תרבות הרייטינג של תכנים המשודרים? (ניתן לחבר את הנושא לתיאוריה הפוליטית – כלכלית שבה הבעלות על אמצעי התקשורת, קובעת את אופי התכנים המועברים לציבור, הקשר בין הון לשלטון).
3. האם התכנים המשודרים בטלוויזיה מאפשרים לאזרח מן השורה לקבל מידע חיוני שהוא כה זקוק לו, כדי למצות את זכויותיו הדמוקרטיות? (אפשר להיעזר גם במאמרה של תמר ליבס "המרחב הציבורי החדש").
4. כיצד מוצגים "הפרברים" אצל בורדייה וכיצד אצלנו? (אלי אברהם, מרכז ופריפריה).
5. מה מחולל הרייטינג לתרבות הדיון בטלוויזיה?
6.האם הרייטינג יכול להיות מדד לאיכות של תוכניות או רק מדד כלכלי?
7. למי נחוצים נתוני הרייטינג ומה מעמדו של קהל הצופים בעידן הרייטינג?
8. הטלוויזיה המסחרית מתפרנסת ממכירת זמן פרסום; "מכירת הצופים למפרסמים". מה הדילמות שעומדות בפני מתכנני לוח המשדרים ויוצריו ביחס לצופים?
9. שיטת מדי-הצפייה Peoplemeter, מחייבת הצבת מכשירי מדידה בבתיהם של הצופים. אלו בעיות מתעוררות מכך לגבי אמינות המדגם? האם אין כאן חדירה לרשות הפרט?
10. כיצד קשור מעמדו של העיתונאי לתרבות הרייטינג? לדוגמה: דן מרגלית, עיתונאי פובליציסט בעיתון "מעריב" - מחד, מנחה / בדרן בתוכנית "פוליטיקה" כלי בידי מפיקיו ושבוי בקונספציה הבידורית של הערוץ שבו הוא משדר – מאידך.

ביבליוגרפיה
אברהם אלי, תקשורת בישראל: מרכז ופריפריה – סיקורן של עיירות הפיתוח, תש"ס 2000, אקדמון.

בורדייה, פייר, על הטלוויזיה, תל-אביב, בבל 1999.

ברגר אנה, ברנשטיין עלינא, ערב דן, "תקשורת וחברה" תוכנית לימודים חדשה, מפ"ט – עמל תשס"ב.

גריילסמר, בועז, רייטינג, זה עניין של השקפה, תרבות, מעריב 21.2.2003.

לויה דן, "טלוויזיה במעגל סגור", התקשורת, מאי, 1998.

ליבס תמר, Talk Shows, המרחב הציבורי החדש, בתוך: דן כספי (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998.

מלמד אורלי, בלושטיין רחל, רייטינג, שומר סף, ספטמבר 2000.

פלגי אריה, זכות הציבור שלא לדעת, העין השביעית, ינואר 2001.

Himmelstein, H. The T.V. Show: Commodification and Individual”, in: Himmelstein, H., Television Myth and the American Mind, New York: Praeger, 1984, pp. 279-305.גרסא להדפסה גרסא להדפסה
כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
ראו תנאי שימוש