דף הבית על האתר הודעות מפמ''ר צוות הפיקוח פורום צור קשר בתי הספר הצעות ודרישות עבודה 
מגמות הלימוד
  מבנה מגמות טכנולוגיות חוזי
  ביבליוגרפיה
  מגמת מדיה ופרסום
  מגמת טכנולוגיות תקשורת
  אודות המגמה
  מקצוע אופטיקה יישומית
  צילום סטילס
  טלוויזיה וקולנוע
  ביבליוגרפיה
  בתי הספר במגמה
  שאלונים ומחוונים
  פורטל היצירה הצעירה
  תמונות מהווי המגמה
  סרטוני המגמה
  בחינות חיצוניות
  בחינת מפמ''ר ארצית
  פרויקטי גמר
  קולנוע וטלוויזיה י"ג - י"ד
  רשימת קישורים
  העשרה והרחבת ידע
  מה חדש ?

מרחבי לימוד מתוקשבים
   המבניות בתקשורת וחברה ג'
   מערכי שיעורים בתקשורת
   מבנית בצילום ותאורה
   מבנית פס קול
   מבנית מעשית בהפקות
   מבנית מדעי הטכנולוגיה
   סיכום פיצ'ינג דוקומנטרי
   תיק הפקה עליליתי
   תיק הפקה דוקומנטרי
   תסריטים להפקות
   אמנות המבע הצילומי

2,705,511 כניסות לאתר
טכנולוגיות תקשורת - אודות המגמה

מאת: יוסי בר דוד, המפמ"ר לטכנולוגיות תקשורת

נתוני רקע - מגמות טכנולוגיות חוזי
אופטיקה יישומית - מקצוע מוביל
מערכות צילום דיגיטאליות - התמחות ותכנית לימודים
מערכות טלוויזיה וקולנוע  - התמחות ותכנית לימודים
הנחיות כלליות להפקת פרויקטון
רשימת בתי הספר הלומדים במגמת טכנולוגיות תקשורתמגמות טכנולוגיות חוזי - נתוני רקע
 

 1. פועלת מזה 30 שנה בנתיב הטכנולוגי.
 2. מקיפה כ- 100 בתי ספר תיכונים ומכללות על-תיכוניות.
 3. פועלת בכל המגזרים : ממלכתי, ממלכתי-דתי, התיישבותי וערבי.
 4. הפיקה 35 כותרים: תוכניות לימודים, מקראות, מערכי שעורים וקלטות.
 5. מפעילה 6 צוותים אקדמיים המלווים את תוכניות הלימודים והתאמתן לסביבה המשתנה.
 6. מקיפה כ- 6000 תלמידים.
 7. מחייבת את הבעלויות ללמוד ולהבחן בכל אחד משלוש קבוצות מקצוע הלימוד וכן הצטיידות של תשתיות טכנולוגיות מתאימות.
 8. הכשרת עובדי הוראה: הרחבת הסמכה להוראה וכן השתלמות בהיקף של 112 שעות בשנה לכל מורה במגמה.

 

מגמת טכנולוגיות תקשורת- סה"כ 1800 שעות ( י'-י"ב)

מקצוע מוביל: "אופטיקה יישומית" סה"כ 600 שעות.

 • 1 יח"ל כיתה י' אופטיקה יישומית א', סמל שאלון 814101, 
 • 2 יח"ל כיתה י"א אופטיקה יישומית ב', סמל שאלון 814201,
 • 2 יח"ל כיתה י"ב אופטיקה יישומית ג', סמל שאלון 814202

  יעדי המקצוע:
  הקניית ידע עיוני בתחומי טכנולוגיות הווידיאו והטלוויזיה כולל מערכות חומרה ותוכנה.

  תכני הלימוד:

  • המבע הקולנועי: תולדות ואומנות הקולנוע
  • אומנות העריכה
  • תסריטאות
  • קליטת התמונה
  • המערכת האופטית
  • תאורה
  • קול ותמונה כאותות חשמל
  • עריכה אלקטרונית
  • המצלמה האלקטרונית
  • מערכת ההקלטה
  • אות הווידיאו
  • מערכות הווידיאו
  • שידור והפצה של וידאו ואודיו


  התמחויות

  "מערכות צילום דיגיטליות" - סה"כ 600 שעות [סמל התמחות 21.20]

  קישור ל-  תוכנית הלימודים בצילום
  1 יח"ל עבודה בכתב מערכות צילום א' (פרויקטון) סמל שאלון 871101
  2 יח"ל פרויקט גמר מערכות צילום ב' (פרויקט גמר מעשי) סמל שאלון 871201
  2 יח"ל עבודת חקר מערכות צילום ג' סמל שאלון 871202

  יעדי ההתמחות:
  ליצור אמן השולט בתהליכי הצילום במעבדה, בעיבוד תמונה ממוחשבת והיודע להפיק מהטכנולוגיה יצירה אומנותית.

  תכני הלימוד:

  • תולדות ואומנות הצילום
  • הכרה ותפעול מצלמות טכני.53 מ"מ ודיגיטלית
  • צילום חוץ
  • צילום אולפן
  • זוויות צילום ותנאי תאורה שונים
  • תוכניות ריטוש וחוצות גרפיות
  • עיבוד תמונה מתקדם
  • צילום מקרו ומיקרו
  • צילום ז'אנרים: מסחרי, תיעודי, טבע, עיתונאי ואופנה


  משנה"ל תשס"ה
  פרויקטון גמר 1 יח"ל בצילום סמל שאלון 871101

  מערך בחינות לעבודת הגמר תהיה:

  • 1 יח"ל פרויקטון בכיתה י"א, בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר. מערך הבחינה יוגש לאישור עד סוף חודש פברואר.
  • 2 יח"ל עבודת גמר מעשית בכיתה י"ב.
  • 2 יח"ל עבודה סמינריונית בכיתה י"ב.

  מטרת הפרויקטון:
  לתרגל את המיומנויות והכישורים הדרושים להפקת פרויקט הגמר בכיתה י"ב.

  היקף עבודה:

  • צילום חוץ - 5 הגדלות גודל מינימאלי 18-24
  • צילום אולפן - 5 הגדלות גודל מינימאלי 18-24
  • המורה הבוחן ילווה את התלמידים החל מפיתוח הרעיון ועד להשלמת הפרויקט.
  • במהלך הכנת הפרויקט תינתן לתלמידים אפשרות להכיר ולבחון באופן ביקורתי עבודות ותקדימים היסטוריים ועכשוויים בתחומים הרלוונטיים לפרויקט.
  • המורה הבוחן יאפשר לתלמידים לבטא את רגישויותיהם לסביבתם, לפתח את הראיה הצילומית ולהיות ער לאפשרויות של ביטוי אישי.
  • ניתן לשלב הגדלות צבע, שקופיות, עיבוד דיגיטאלי.
  • ניתן להגיש סרט וידיאו, במקום חוץ או בפנים.


  תהליכי ההפקה ותוכניה צריכים לעמוד בכללי האתיקה העיתונאית (ו/או הפרסומיים) וצריכים להלום ערכים חינוכיים כאחד.
  בכל מקרה! תכני ההפקה יאושרו על-ידי מנהל/ת המוסד החינוכי.

   "מערכות טלוויזיה וקולנוע" - סה"כ 600 שעות [סמל התמחות 21.10]

  קישור ל-  » תוכנית לימודים בקולנוע וטלוויזיה, ספטמבר 2010
  » מבנית מעשית להפקת סרטים תיעודיים ועלילתיים

  1 יח"ל עבודה בכתב מערכות טלוויזיה וקולנוע א' (פרויקטון) סמל שאלון 828101
  2 יח"ל פרויקט גמר מערכות טלוויזיה וקולנוע ב' (פרויקט גמר מעשי) סמל שאלון 828201
  2 יח"ל עבודת חקר מערכות טלוויזיה וקולנוע ג' סמל שאלון 828202

  יעדי ההתמחות:
   הקניית ידע עיוני ומעשי בתחום הפקת סרטים עלילתיים עד 10 דקות בשלושה תפקידים
   ראשיים: תסריטאי-במאי, עורך וצלם.

 • תכני הלימוד:

  • תולדות ואומנות הקולנוע והטלוויזיה
  • תסריטאות
  • צילום
  • עריכה
  • סאונד
  • תאורה
  • הפקה

  מסלול המשך (על-יסודי): לימודי טכנאים הנדסאים: י"ג - י"ד.

  משנה"ל תשס"ה
  פרויקטון גמר 1 יח"ל בתקשורת אלקטרונית סמל שאלון 862101 ובקולנוע 828101

  מערך בחינות לעבודת הגמר תהיה:

  • 1 יח"ל פרויקטון בכיתה י"א, בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר. מערך הבחינה יוגש לאישור עד סוף חודש פברואר.
  • 2 יח"ל עבודת גמר מעשית בכיתה י"ב.
  • 2 יח"ל עבודה סמינריונית בכיתה י"ב.

  מטרת הפרויקטון:
  לתרגל את המיומנויות והכישורים הדרושים להפקת פרויקט הגמר בכיתה י"ב לסרט דוקומנטרי או עלילתי.

  מרכיבי הפרויקטון לסרט דוקומנטרי:

  1. אורכו של הפרויקטון 5 דקות עד 7 דקות.
  2. תחקיר מפורט של הדמויות המצולמות בסרט וכן תכנון אתרי וזוויות הצילום.
  3. הסרט יצולם בלפחות שני אתרי צילום (2 לוקשנים location).
  4. הסרט יופק ע"י 3 עד 4 בעלי תפקידים (במאי, צלם, עורך).
  5. בסרט יעשה שימוש בציוד הפקה מקובל: מצלמות, פנסי תאורה, מיקרופונים, מוניטור שדה ועוד.
  6. הפרויקטון יכלול סרט ותיק הפקה מודפס המתייחס למטרות הסרט, תיאור התפקידים והמשימות של אנשי הצוות והבעיות שעלו המהלך הפקתו.

  מרכיבי הפרויקטון לסרט עלילתי:

  1. אורכו של הפרויקטון 5 דקות עד 7 דקות.
  2. תסריט 5 עמודים שיכלול 2 עד 3 דמויות עד רמת שוטינג סקירפט (shooting script).
  3. התסריט יכלול 2 לוקשנים כולל צילום לילה.
  4. הצוות יכלול 3 עד 4 בעלי תפקידים.
  5. ציוד ההפקה יכלול: 3-4 פנסי קוורץ, ציוד סאונד, מיקרופון בום צוואר (גאן מייק) ומוניטור שדה.
  6. תיק הפקה מודפס יכלול תאורי תפקידים של אנשי הצוות, הגדרת השוטינג תחקיר ראשוני וסיור לוקשנים.

  תהליכי ההפקה ותוכניה צריכים לעמוד בכללי האתיקה העיתונאית (ו/או הפרסומיים) וצריכים להלום ערכים חינוכיים כאחד.
  בכל מקרה! תכני ההפקה יאושרו על-ידי מנהל/ת המוסד החינוכי.

   


  הנחיות כלליות לצורך הפקת הפרויקטון (כיתה י"א) ופרויקט גמר (כיתה י"ב)
  לתלמיד שמורה הזכות לבחור באופן עצמאי את נושא הפרויקטון/פרויקט ואולם על המורה המעשי ועל מרכז המגמה להקפיד ולמלא אחר ההנחיות שלהלן ובמיוחד בסרטים הכוללים צילומי עירום או המתייחסים לנושאים רגישים.

  ההנחיות:

  1. על הפרויקטון/פרויקט לעמוד בסטנדרטים אומנותיים ואסתטיים ולא לגלוש, בשום אופן, לניצול גס ובוטה של אובייקט/אובייקטי הצילום.
  2. צילומים שיש בהם עירום של חלקי גוף חייבים להיות חלק מתוך תפיסה אסתטית המביעה תפיסה אומנותית כוללת.
  3. צילומי העירום ו/או שימוש בשפה בוטה לא יכולים, בשום פנים ואופן, להוות את מטרת הסרט ותכליתו אלא אמצעי להצגת תפיסת עולם אומנותית.
  4. חל איסור מוחלט להעסיק או לשתף קטינים בפרויקטים אלה הן כצלמים, מצולמים וכל עניין אחר הקשור בנושא.
  5. יש לקבל הסכמה, בכתב, מהורי התלמידים המפיקים את הפרויקטים ומההורים של המצולמים והמשתתפים בנושאים אלה.
  6. בכל מקרה יש לקבל, מראש, את הסכמתו בכתב של מנהל בית-הספר להפקתם של פרויקטים אלה.


 • גרסא להדפסה גרסא להדפסה
  כל הזכויות שמורות © 2014 ל- המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט) עמל
  האתר עוצב ותוכנת ע"י GoNet Software Solutions
  ראו תנאי שימוש