מטרות התחרות

מטרות התחרות 

1. לעורר הנעה בקרב בני נוער ליצירה במגוון תחומי עניין.
2. לעודד חשיבה יצירתית.
3. לאפשר תהליך לימודי חווייתי ומאתגר באמצעות למידת פרויקטים ובליווי מנטורים מומחים.
4. לעודד תלמידים "לראות את האחר" ולתרום מזמנם ויכולותיהם כדי להיטיב עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
5. לטעת בתלמידים את האמונה ביכולתם ליזום, לשנות, וליצור עולם טוב יותר לעצמם ולסביבתם.
6. להעניק כלים להגשמת רעיונות והצלחה בעולם העסקי.
7. להקנות מיומנויות פרזנטציה אפקטיבית.
8. לעודד גאוות יחידה על ידי חשיפת תוצרי התלמידים לגורמים מובילים במשק ולכלל הציבור

השותפים שלנו