top_over
  ראשי
  דבר היו"ר ומ"מ מנכ"ל
  עץ מבנה ארגוני
  רשת עמל
  ערכי רשת עמל
     הוראה ופדגוגיה ברוח המאה ה - 21
     פעילויות ייחודיות פדגוגיות לקידום ההוראה בבתי הספר
     חינוך חברתי ערכי ברשת עמל
  מחקר, פיתוח והכשרה
  עמל הישגים
     הקשרים הבינלאומיים של רשת עמל

רשת עמל

רשת עמל הוקמה ב- 1928 ע"י ההסתדרות הכללית של ארץ ישראל והיא כוללת מכללות ובתי ספר תיכוניים בהם ניתן חינוך מקיף, עיוני, מדעי, טכנולוגי ומקצועי לנוער. המכללות ובתי הספר פרוסים בכל רחבי ישראל מקרית שמונה בצפון ועד אילת שבדרום כולל בתי ספר מהמגזר הבדואי, ערבי, דרוזי, נוצרי.

במסגרת רשת עמל פועלת מערכת לחינוך והכשרה טכנולוגית למבוגרים מהגדולה בישראל.

ברשת עמל עשרות מוסדות במגוון תחומי חינוך והכשרה הכוללים:

מכללות לטכנאים ולהנדסאים, המעודדות תלמידים מצטיינים להמשיך בלימודיהם במקצועות היי-טק בכיתות י"ג - י"ד (רשת מכללות לצעירים - הגדולה בישראל).

בתי ספר מקיפים ותיכוניים, במגמות עיוניות, מדעיות, אמנותיות וטכנולוגיות מתקדמות, מחשבים, טכנולוגיות מידע, תקשורת, תעשיה וניהול, עיצוב וגרפיקה.

מרכזי חינוך טכנולוגי, במגמות טכנולוגיות ומקצועיות.

בתי ספר טכנולוגיים ותעשייתיים, במגוון מקצועות טכנולוגיים, תעשייתיים וסדנאות לימוד מקצוע בבסיסי צה"ל.

בנוסף פועלים במסגרת הרשת מכללות "עמל הישגים" למבוגרים, המפעילות קורסים ומסלולי הסמכה מקצועית בקשת רחבה של נושאים ומקצועות, לימודי תעשיה וניהול ורכש ולוגיסטיקה במכון לפריון העבודה והייצור ששייך לעמל הישגים. כמו כן, מוצעים מסלולי לימוד בתחום הרפואה המשלימה במכללת מדיסין.

במרכז הפיתוח של רשת עמל יש כ - 250 מחשבים בעזרתם נערכות השתלמויות לכ - 10,000 מורים ברחבי המדינה. ההשתלמויות מועברות בנושאים כגון: תקשוב, מחשוב ואינטרנט.

מכון לבון - המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, הוא למעשה הארכיון והספריה הגדולים והמגוונים ביותר של תנועת העבודה היהודית בארץ ובגולה מאמצע המאה ה - 19 ועד היום.

במוסדות החינוך של הרשת לומדים עשרות אלפי תלמידים ומשתלמים בשנה ועובדים בהם אלפי מורים ועובדי מינהל.

הרשת בעלת בסיס כלכלי איתן, המאפשר להתמודד עם אתגרים חינוכיים ולהפעיל פרויקטים חינוכיים ניסיוניים בקנה מידה ארצי ועולמי. הרשת משקיעה משאבים רבים בכוח אדם מקצועי ובהצטיידות במעבדות מן המתקדמות בארץ.

ניהול ותכנון פדגוגי כולל, מיושמים הלכה למעשה, בבתי הספר של רשת עמל. אלה מביאים לידי ביטוי את הרעיונות החדשים בעולם החינוך, המשולבים בהקמה ובהטמעה של סביבות חינוך ולמידה חדשות, עם דגש על מגמות לימוד חדשניות, ומעורבות בשיפור איכות צוותי ההוראה באמצעות מערך השתלמויות וליווי הנחייה מקצועית במרבית תחומי הדעת.

בד בבד עם אלה משקיעה הרשת רבות בפיתוח ובייצור ערכות וסביבות למידה מתקדמות כגון: מאגרי מידע ממוחשבים ומערכת תקשוב, אליה מחוברים כל בתי הספר ברשת תקשורת כלל רשתית, אתר מידע לימודי מרכזי ברשת האינטרנט, ומערכת למידה מרחוק ושילובם בתהליכי הלמידה וההוראה בבתי הספר.

לרשת עמל מערכת מפותחת ויעילה לניהול כספים, משאבי אנוש, רכש, תחזוקה ובינוי, המאפשרת לנצל את יתרון הגודל: ניהול וניצול יעיל ומושכל של תקציבי החינוך המגיעים ממשרדי הממשלה ומהגופים השונים המופקדים על החינוך בארץ, תכנון מקצועי של מעבדות ומתקני לימוד, ניהול מסודר של מערכת המנהל והכספים בבתי הספר, חסכון משמעותי בהוצאות רכש והצטיידות, ארגון וניהול בבית הספר, ייצוג בתי הספר מול ארגוני המורים השונים וארגוני עובדים אחרים, קידום עובדים וניודם בראייה כלל רשתית.

הרשת מקיימת מערך לגיוס משאבים מקרנות ומתרומות בארץ ובחו"ל המאפשרים הקצאת משאבים כספיים לקידום ולפיתוח בתי הספר ברשת.