top_over
  ראשי
  דבר היו"ר ומ"מ מנכ"ל
  עץ מבנה ארגוני
  רשת עמל
  ערכי רשת עמל
     הוראה ופדגוגיה ברוח המאה ה - 21
     פעילויות ייחודיות פדגוגיות לקידום ההוראה בבתי הספר
     חינוך חברתי ערכי ברשת עמל
  מחקר, פיתוח והכשרה
  עמל הישגים
     הקשרים הבינלאומיים של רשת עמל

הוראה ופדגוגיה ברוח המאה ה - 21

יעוד הרשת, שהוגדר לעיל, מגלם בתוכו את הצורך להעצים את בתי הספר, ליישם תכניות לימודים עדכניות, לשנות את דרכי ההוראה ואת התכנים, לטפח מיומנויות חשיבה בתכניות הלימודים בין ורב-תרבויות, בלמידה של קבוצות עמיתים ובתפיסה גמישה של המערכת.

לצורך יישום היעוד אומצו עקרונות למידה והוראה, כגון: עבודות צוות לתכנון ההוראה והתאמתה, צמצום ההוראה הפרונטלית והידוק הקשר מורה - תלמיד, שינוי המבנה הארגוני ודרכי ההוראה, עבודה בקבוצות, שימוש במאגרי מידע ממוחשבים וכתיבת עבודות גמר. במקביל מושם דגש על: הכשרת המורים במרכז השתלמויות משוכלל, חיזוק הפרט, מחויבות המורה, אימוץ אסטרטגיות של הנחייה ומשוב המותאמות לצורכי בית הספר, ואיזון עם פיתוח הסביבה הלימודית שבה מתרחש התהליך הפדגוגי.

בחינוך מדעי-טכנולוגי מושם דגש על לימוד מקצועות מובילים - מתמטיקה, פיסיקה ועל מקצועות טכנולוגיית המידע, המחשבים והתקשורת, להענקת השכלה מדעית וטכנולוגית רחבה ועדכנית בסביבה מתוקשבת - עתירת מחשבים וקישור לרשת האינטרנט.

בשנים האחרונות יושמו בבתי הספר של הרשת גישות חינוכיות חדשניות ושיטות הוראה מתקדמות, שבין היתר מטרתן היתה להביא מקסימום תלמידים להשגת תעודת בגרות. מנתוני הזכאות לתעודות בגרות, שפורסמו ע"י משרד החינוך, אנו עדים לכך שבתי הספר הצליחו לעמוד באתגר הפדגוגי והעלו את ממוצע שיעורי הזכאים לתעודות בגרות בשיעור הגבוה משמעותית מהממוצע הארצי.

בתחום המחשבים והתקשורת מציעה רשת עמל לתלמידיה:
תכניות לימודים עדכניות משולבות טכנולוגיות מידע מתקדמות הכוללות:
שפות תכנות מתקדמות: C ,Java.
מחוללי מערכות מידע: Visual Basic ,Access.
פיתוח מערכות מידע: מסדי נתונים, ניתוח מערכות, רשתות מחשבים, תקשורת נתונים ואינטרנט.
באמצעותן רוכש התלמיד מיומנויות שליטה בכלים ממוחשבים מתקדמים ובטכנולוגיות תקשורת עדכניות, עם תעודה טכנולוגית ותעודת בגרות והזדמנות לקבל גם תעודות מקצועיות בינ"ל (MCSE, Web Designer, Web Master, CCNA) הניתנות ע"י חברות מחשבים כמו: סיסקו, מייקרוסופט, אורקל.

רשת עמל מצוייה בקשר הדוק עם יחידות המחשב השונות של צה"ל. קיימת תכנית משותפת לביה"ס למקצועות המחשב של צה"ל (בסמ"ח) להכשרת טכנאים והנדסאים בהנדסת תוכנה. בוגרי עמל העומדים בהישגים, משובצים בקורס תכנות של בסמ"ח למשך 8 שבועות במקום חצי שנה במסלול הרגיל עם הבטחה לשירות צבאי ביחידות המחשב בצה"ל. בכך נפתחים בפני תלמידי עמל אפיקי התפתחות עתידיים והזדמנות להשתלב בעולם עתיר המידע והידע של המחר.

לתלמידים בעלי נטיות אמנותיות ניתנת הזדמנות לבחור במקצועות אמנות פלסטית, אמנות חזותית, תיאטרון, מוסיקה וכד', ובמקביל חוזקה והורחבה מגמת הספורט.

לתלמידי הרשת הלומדים במסלול הלימודים התעשייתי והטכנולוגי נפתח אשנב לעולם הטכנולוגי, המותאם לדרישות המשתנות של השוק האזרחי והצבאי, המתבטא בהכשרה מקצועית משולבת בלימודים עיוניים, שמסייעים לתלמיד לרכוש את המיומנות המקצועית הנדרשת ולפתח את אישיותו כאדם בחברה.