top_over
  ראשי
  דבר היו"ר ומ"מ מנכ"ל
  עץ מבנה ארגוני
  רשת עמל
  ערכי רשת עמל
     הוראה ופדגוגיה ברוח המאה ה - 21
     פעילויות ייחודיות פדגוגיות לקידום ההוראה בבתי הספר
     חינוך חברתי ערכי ברשת עמל
  מחקר, פיתוח והכשרה
  עמל הישגים
     הקשרים הבינלאומיים של רשת עמל

חינוך חברתי ערכי ברשת עמל

רשת עמל מקפידה לטפח את תחום החינוך החברתי ערכי על בסיס ההבנה שהתלמיד, לפני הכל, הוא אדם ואזרח במדינת ישראל. בכך באה לידי ביטוי תרומתה של רשת חינוך לחברה ולקהילה.

מתוך ראיה חינוכית לאומית זו מופעלות בכל בתי הספר תכניות חברתיות ערכיות, שמדגישות את ייחודה כרשת חינוכית הטרוגנית, ומאפשרת לכל בית ספר להפעיל תכנית חברתית ערכית מותאמת לצורכי תלמידיו.

התוכנית החברתית ערכית נועדה לפתח בקרב התלמידים את היכולת לגבש את זהותם האישית והישראלית, לטפח אזרחים תורמים לחברה ולסייע למורים בהשגת המטרות והיעדים החינוכיים שהציבו לעצמם, אשר כוללים:

  • הקניית ערכי ציונות ואהבת הארץ - הכנה לצה"ל והכרת הארץ.
  • הקניית ערכים דמוקרטיים - חינוך לשלום ולסובלנות.
  • טיפוח חוש ביקורת לגבי נורמות מוסריות וחברתיות-סובלנות, שוויוניות והומניזם.
  • טיפוח יכולת לתפקד במסגרות חברתיות-אמון הדדי, אחריות, התנדבות ועזרה לזולת.
  • פיתוח כושר מנהיגות ומעורבות בקהילה-הקניית מיומנויות לפעילות ציבורית ולהתנדבות.
  • טיפוח איכות החיים - הקניית כלים להתמודדות עם תופעות של אלימות, סמים, אלכוהול, עישון ותאונות דרכים.
  • חינוך לבריאות ופיתוח החינוך הגופני.
  • טיפוח התודעה לאיכות הסביבה בבית הספר ובקהילה.
  • חינוך לצריכה נבונה של אמצעי תרבות ותקשורת-תאטרון, אומנות, מוזיקה, קולנוע, רדיו וטלוויזיה, עיתונות.
פרוייקטים מיוחדים:
"ירושלים פנים רבות לה" - מסע תלמידי י"ב לירושלים והדרכים העולות אליה במטרה לטפח את אהבת המולדת, הכרת נופיה ואתריה בראיה היסטורית ועכשווית מתקופת התנ"ך ועד ימינו.

"מסע שורשים לפולין" - מסע תלמידי י"א בעקבות יהדות אירופה במטרה להנחיל לתלמידים את המשמעות ההיסטורית, המוסרית והחינוכית היהודית והכלל אנושית הנובעת מהתנהגות האדם, סובלנותו ויחסו לזר ולשונה, להנחיל את מורשת השואה הנוראה אשר עברה על העם היהודי במלחמת העולם השנייה, להכיר את העושר הרוחני והתרבותי של קהילות במזרח אירופה ואת תנאי עמידתם במאבק הבלתי אנושי וחסר התנאים ולהעמיק את הזדהותם עם גורל עמם בעבר, כאזרחים ישראלים מעורבים וקשורים.

טיפוח מנהיגות צעירה - הכשרה והקניית כלים לחברי מועצת התלמידים במילוי תפקידם בבתי הספר.

טיפוח החינוך הגופני - העמקת החינוך לספורט ולבריאות בקרב כלל תלמידי רשת עמל, עידוד נבחרות בית ספריות במקצועות תחרותיים וקיום אליפות רשת עמל במשחקי כדור. בבתי הספר הטכנולוגיים מקצועות הספורט הרווחים הם: העשרה בכדורגל, מקצועות לחימה משולבת (הגנה עצמית), פיתוח גוף והורדת ידיים.

בבתי הספר המקיפים ניתן דגש למקצועות ספורט במשחקי כדור, בנים ובנות, אתלטיקה קלה והרמת משקולות. קבוצות בתי הספר נמצאות בצמרת ליגת העל של בתי הספר בישראל.