top_over
  ראשי
  דבר היו"ר ומ"מ מנכ"ל
  עץ מבנה ארגוני
  רשת עמל
  ערכי רשת עמל
     הוראה ופדגוגיה ברוח המאה ה - 21
     פעילויות ייחודיות פדגוגיות לקידום ההוראה בבתי הספר
     חינוך חברתי ערכי ברשת עמל
  מחקר, פיתוח והכשרה
  עמל הישגים
     הקשרים הבינלאומיים של רשת עמל

רשת עמל - כרטיס ביקור

רשת עמל הוקמה ב- 1928 ע"י ההסתדרות הכללית של ארץ ישראל והיא כוללת מכללות ובתי ספר תיכוניים בהם ניתן חינוך מקיף, עיוני, מדעי, טכנולוגי ומקצועי לנוער. המכללות ובתי הספר פרוסים בכל רחבי ישראל מקרית שמונה בצפון ועד אילת שבדרום כולל בתי ספר מהמגזר הבדואי, ערבי, דרוזי, נוצרי.

במסגרת רשת עמל פועלת מערכת לחינוך והכשרה טכנולוגית למבוגרים מהגדולה בישראל.