top_over
  אתרי משרד החינוך
  בתי ספר
      צפון
      מרכז
      דרום
  אתרי התוכן
      מדעי הרוח
      מדע וטכנולוגיה
      חברה ותרבות
 
רקע כללי

הרצון להפוך את בתי הספר ברשת עמל לבתי ספר חדשניים ומתקדמים, שיעדם להכין את התלמיד לחיים במסגרת של חברה משתנה ללא הרף, עשירה בטכנולוגיה חכמה ובמצבורים אדירים של ידע, מחייב השתלבות מהירה ככל האפשר בתהליכי השינוי ובניית הכלים המתאימים למימוש המהפך החינוכי בתהליך הלמידה. תהליכי השינוי מחייבים:

א. טיפוח מיומנויות שונות אצל התלמיד שתסייענה להפוך אותו לאדם עצמאי ויצירתי במחשבתו, בעל חוש ביקורת ויכולת אלתור וגמישות מחשבתית המאפשרים לו יכולת להתאים עצמו למגוון השינויים הסובבים אותו.

ב. שינוי של התפיסה הפדגוגית ודרכי הלמידה הקיימים בבתי הספר. לא עוד שיטת הוראה אחת אלא מספר חלופות של שיטות הוראה ושיטות הערכה, התואמות את צרכי התלמיד ואת הצרכים העולים מתחומי הדעת השונים הנלמדים בבתי הספר, ומשתפות את התלמידים בפעילות צוותית תומכת ויצירתית בתהליכי הלמידה.

מצבורי הידע האדירים המאפיינים את החברה המודרנית יכולים להפוך נגישים לתלמיד רק באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר של מערכות התיקשוב, באמצעות ספריה וירטואלית מרכזית ומרכז משאבי למידה בית ספרי שיסייעו להוראה וללמידה בדרכי חשיבה, הבנה ועיבוד של מידע באמצעות חיפוש ודליית מידע ממאגרים ממוחשבים.

המטרות
  1. הכנת תשתית לפיתוח סביבה לימודית חדשה וליישום תפיסה פדגוגית חדשה, המבוססת על טכנולוגיות מידע ורשתות תקשורת ממוחשבת.

  2. הקמת רשת תקשורת ממוחשבת בין בתי הספר ברשת "עמל", ובין התלמידים ובתי הספר ברשת "עמל" ובין בתי הספר של "עמל" לבתי ספר בעולם, ובין תלמידים ברשת "עמל" לתלמידים מבתי ספר בארץ ובעולם.

  3. יצירת אוסף משמעותי של תכנים, חומרי למידה ומאגרי מידע בעברית בסיוע מורים ותלמידים והזנתם לספריה וירטואלית מרכזית.

  4. קישור מרכז המידע והספריה הוירטואלית של מפ"ט-"עמל" לבתי הספר באמצעות רשת תקשורת ממוחשבת.
עיצוב דף הבית - תודות

ניהול עמלנט: גילי אלון
ייזום פרויקט: דר' מרים קצ'נסקי
שיווק ויחסי ציבור: מוטי שילה
איפיון אתר: אורי דושי, דורית רם, רפאלה בלאס, עמרי קהת, עליה פקר
עיצוב אתר: אורי דושי
תכנות: עליה פקר
עריכת תוכן: רפאלה בלאס
לתמיכה טכנית: אנסטסיה פקורובסקי