פעילויות במדעים

חטיבה צעירה

תזונה / בית הספר יבניאלי חיפה

טיול במערכת הנשימה / בית הספר יבניאלי חיפה

עם היד על הדופק / בית הספר יבניאלי חיפה

האוויר שאנו נושמים / בית הספר יבניאלי חיפה

קשרי קיום / בית הספר יבניאלי חיפה

וובקווסטים בתחום ההזנה / בית הספר מוטות עכו

8 פעילויות בנושא גוף האדם ופעילותו / מטר צעיר, מטח

על יסודי

גינת החלבונים / מופת

כיצד פועל המוח/ מחוננים, סנונית

מערכת העיכול / תקשוב דרום, בועז מאור

סופר מן כבר לא יכול להציל את העולם / מורשת

מקרה אירוע - סכרת / מורשת

שימוש בתאי גזע עובריים, הדילמה המוסרית / מורשת

הבנקאי שלך בחדר הלידה / מורשת

זרעי קסם / מורשת

סביבת למידה, תאי גזע / מורשת

אחותי התרופה / מורשת

שיבושים גנטיים ותיקונם / מורשת

7 מסעות "חקרשת" מתוך האתר "עולם המיקרואורגניזמים" / עמלנט

9 דפי חקר מתוך האתר "עולם המיקרואורגניזמים" / עמלנט

20 פעילויות בנושאי "תהליכים ביצורים חיים" / מטר, מטח

6 פעילויות ביו 2000 / עמלנט

מקבץ הפעלות במדע וטכנולוגיה: 3 אנרגיה, 18 אסטרונומיה, 24 אקולוגיה, 18 גוף האדם ותורשתו / תלם אונ' פתוחה