פעילויות במדעים

חטיבה צעירה

תחנת הכוח / בית הספר יבניאלי חיפה

זה בוער / בית הספר יבניאלי חיפה

15 פעילויות בנושאי חומרים ואנרגיה / מטר צעיר, מטח

על יסודי

העונה הלבנה, מדריך לפתיתי שלג / סנונית

האור / מחוננים סנונית

האם כולם רואים כמוני? על אור וצבע / סנונית

מדע לכל אור, צבע וראיה / סנונית

חומרים ותכונותיהם / אורט

חומרי למידה במגמת פיזיקה / תיכון הראל

שעשועי מדע ואשליות אופטיות / עמלנט

13 פעילויות מקוונות, מתוך האתר "בעין האנרגיה" / עמלנט


מקבץ הפעלות במדע וטכנולוגיה: 3 אנרגיה, 18 אסטרונומיה, 24 אקולוגיה, 18 גוף האדם ותורשתו / תלם אונ' פתוחה