http://www.unaids.org/whatsnew/others/
un_special/Declaration2706_en.htm


(תודחואמה תומואה ןוגרא) ם"ואה לש דחוימ בשומ
HIV / AIDS אשונב תונווכ תרהצה
"םלוע-תקבוח תוליעפ םלוע-קבוח רבשמ"
.קרוי-וינ ,2001 ינויל 27-25
.תילגנאב ,םיפיעס 103

.תודחואמה תומואה ןוגרא לש UNAIDS ה רתא ךותמ
http://www.unaids.org  
אבה ףדל    םדוקה ףדל