חזרה לעמוד הבית
 
 
sargel_yemani

 
Untitled
     
 
פעילויות להכרת האתר > פעילות שלישית - "מסע ניווטים" - לקסיקון תנועות וזרמים וציר הזמן

פעילות שלישית - "מסע ניווטים" - לקסיקון תנועות וזרמים וציר הזמן

סוג הפעילות - פעילות עיונית
רמה - בסיסית

מטרת הפעילות - העמקת ההכרות עם אתר "מפגשים מהסוג החזותי", נקודות הגישה ודרכי הניווט בו.

התוצר: המשך בניית הפורטפוליו האישי/צוותי.
קובץ וורד המכיל:
 שני פריטים מלקסיקון תנועות וזרמים
 הגדרות - תנועה או זרם?
 הקשרים בין תנועה/זרם לפריט הקשר
 מידע מתוך ציר הזמן וקשרים נוספים
 פריט מידע על יוצר
 פריט מידע השייך לרקע היסטורי-חברתי-כלכלי


1. א. גשו ללקסיקונים (בסרגל העליון) ובחרו בלקסיקון תנועות וזרמים
עיינו ברשימה. התנועות והזרמים שנבחרו להופיע באתר התייחסו ליצירה בתחומים השונים, באמנות, בעיצוב ובאדריכלות.
הערה למורים - במקום לתת לתלמידים לבחור תנועה או זרם באופן חופשי ניתן להפנות את התלמידים לתנועה או זרם מסוימים הרלוונטים לחומר הנלמד.

ב. בחרו 2 פריטי מידע מתוך רשימת התנועות והזרמים, רשמו בקובץ שתשמור בשם "תנועות וזרמים" את שמות התנועות/הזרמים שבחרתם ואת תקופת הפעילות שלהם. שימו לב - אם לא רשומה שנת סיום, התנועה או הזרם עדיין רווחים.


2. קראו את פריטי המידע על התנועות/הזרמים שבחרתם ועיינו בקישורים הנלווים (קישורי WWW מתוך סרגל ההקשרים), אם קיימים.
על סמך הקריאה, נסו להגדיר לגבי כל אחד האם בחרתם בתנועה או בזרם? נמקו והסבירו.3. בחרו אחד מהתנועות/זרמים שבחרתם, וקראתם את פריט המידע עליהם.
א. ציינו בקובץ איזה תנועה/זרם בחרתם.
ב. בדקו את ההקשרים המצויים בסרגל ההקשרים תחת אחד מההיבטים הבאים: רקע היסטורי-חברתי, רקע תרבותי, בתי ספר ומוסדות, תערוכות מפתח. פרטו בקובץ את שם ההיבט שבחרתם ואיזה הקשרים קיימים בהיבט הזה.
בכל אחד מפריטי התנועות/זרמים שבחרתם קיים בצד שמאל סרגל שבראשו המילה "הקשרים". זהו סרגל ההקשרים והוא כולל סוגי הקשרים שונים, למשל של יוצרים, יצירות, תנועות וזרמים אחרים, בתי ספר, תערוכות מפתח, רקע היסטורי-חברתי, רקע תרבותי ותאוריות. לדוגמה, פריט המידע על פסטיבל וודסטוק מופיע כהקשר של הפריט על הדאדא (מלקסיקון תנועות וזרמים).


ג. בחרו באחד מהפריטים שציינתם כהקשרים לפריט התנועה/זרם הנבחר. ציינו בקובץ את בחירתכם.
קראו את פריט ההקשר שבחרתם ונסו להסביר את הקשר בין התנועה/זרם לבין פריט ההקשר שבחרתם. לדוגמה, אם בחרתם את הפריט על פסטיבל וודסטוק מההקשרים של הפריט על הדאדא, עליכם לנסות ולהסביר את הקשר בין שני פריטים אלה.


ד. עיינו במילות המפתח הנמצאות בתחתית הפריטים. האם בין מילות המפתח המשותפות לשני הפריטים מצאתם זרם או תנועה? ציינו איזה ובאיזה אופן התנועה/הזרם שבמילות המפתח יוצרים את הקשר בין שני הפריטים.

ה. חזרו לפריט התנועה/הזרם ממנו יצאתם, לצורך המשך עבודה בשאלה הבאה4. מציר הזמן הנמצא בראש הפריט בחרו עשור צבוע, רשמו בקובץ את העשור שבחרתם. הקליקו עליו.
ציר זמן מכסה את כל התקופה שאתר "מפגשים" עוסק בו - השנים 1850-2000. ציר הזמן מחולק לעשורי שנים. הפריט אליו חזרתם מלווה בסימון הצובע בחום את השנים הרלבנטיות לו על גבי ציר הזמן. (דבר זה נכון לכל הפריטים הקיימים במאגר ואשר עבורם ההיבט הכרונולוגי הוא בעל משמעות. לפעמים נצבעים מספר עשורים).

א. ציינו בקובץ מה הופיע על המסך לאחר שלחצתם על העשור. שימו לב לרשימות. מה מאפיין אותן? האם פגשתם אותם במקומות אחרים באתר? היכן?

ב. באיזה אופן לדעתכם משקפת הרשימה את מבנה האתר וההתנהלות בו? וכיצד, לדעתכם, היא תורמת להעשיר את חיפוש הידע בתוך האתר?

ג. פנו לרשימות היוצרים ובחרו מתוכה את אחד מפריטי המידע. ציינו את מי בחרתם.

ד. היכנסו לפריט שבחרתם וקראו אותו. האם לדעתכם קיים קשר נוסף מעבר לקשר הכרונולוגי בין היוצר הזה לפריט התנועה/זרם שממנו יצאתם? הסבירו.


5. חזרו לעשור שבחרתם (באמצעות ציר הזמן).
א. בחרו פריט מידע מתוך רשימת הפריטים השייכים לרקע היסטורי-חברתי-כלכלי. ציינו מה בחרתם.
ב. קראו את הפריט, ובדקו האם קיים קשר של השפעה או קשר אחר בינו לבין פריט התנועה/זרם שממנו יצאתם, מעבר לקשר הכרונולוגי. הסבירו ואפיינו את הקשר, אם מצאתם כזה. אם לא מצאתם כל קשר, נסו פריט נוסף מתוך הרשימה.

לצפייה בקובץ וורד  

חזרה לפעילויות להכרת האתר


© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2004