חזרה לעמוד הבית
 
 
sargel_yemani

 
Untitled
     
 
פעילויות להכרת האתר > פעילות רביעית - "ממידע למפגש"

פעילות רביעית - "ממידע למפגש"

סוג הפעילות - פעילות עיונית
רמה - רמת ביניים

מטרת הפעילות - הכרות עם מאמרי המפגשים והגישה אליהם מפריטי המידע, יישום המיומנויות שנלמדו עד כה. אבחנה בין סוגי התכנים השונים הקיימים באתר.

התוצר: אוסף הקשרים אישי/צוותי, דיון פתוח בכיתה.
קובץ וורד המכיל:
 יצירה + יוצרה
 נקודת מפגש
 השוואות בין מפגש לפריט מידע
 פריט מידע נוסף מתוך תנועות וזרמים או תערוכות מפתח או בתי ספר ומוסדות
 נקודת מפגש
 השוואות בין מפגש לפריט מידע
 נקודות לדיון הכיתתי1. א. בחרו יצירה.
את היצירה אפשר לבחור:
- מלקסיקון היצירות באתר "מפגשים מהסוג החזותי" או
- מאוסף היצירות שיצרתם עד כה, באופן אישי או צוותי, או
- מתוך עניין אישי, או כזה הקשור לנושא הלימודים הנוכחי שלכם.

ב. עיינו בפריט המידע על אותה יצירה ובפריט המידע על יוצרה, אם קיים. רשמו בקובץ את שם היצירה ואת שם היוצר.


2. א. עיינו בסרגל ההקשרים של היצירה שבחרתם. שימו לב לקטגוריה: נקודות מפגש.
ב. בחרו נקודת מפגש שמסקרנת אתכם במיוחד, והקליקו על בחירתכם. תארו - לאן הגעתם? ציינו את שם המאמר, ואת שם המפגש שהוא שייך אליו, ואת צבע המפגש.3. קראו את המאמר שהגעתם אליו. במה שונה המאמר מפריט המידע על היצירה שממנו יצאתם?
מאמרי המפגשים כתובים באופן שונה מפריטי המידע השייכים ללקסיקונים, מבחינת ההתייחסות לתכנים שהם עוסקים בהם. נסו להסביר מהו ההבדל.
לעיתים מאמרי המפגשים הם בבחינת מבוא קצר ותמציתי למאמרים נוספים, לחיצה על כפתור "הבא" תוביל אתכם להמשך.


4. נסו להסביר מה תורם מאמר המפגשים להבנת היצירה שממנה יצאתם. פרטו.


5. בחרו מהלקסיקון פריט מידע אחד מתוך: תנועות וזרמים או תערוכות מפתח או בתי ספר ומוסדות. חזרו על שלבים 2-4 לגבי הפריט שבחרתם.


6. כל צוות/יחיד יציג בפני הכיתה את היצירה שנבחרה, ואת יוצרה או את התנועה/זרם או את תערוכת המפתח או את בית הספר/המוסד. הצוות יכין נקודות לדיון מראש ויתעד אותן בקובץ. הצוות יציג את נקודת או נקודות המפגש שאותרו, יפרט כיצד נקודת המפגש האירה את היצירה באור חדש, ויציג שאלות לדיון בכיתה.

לצפייה בקובץ וורד  

חזרה לפעילויות להכרת האתר


© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2004