חזרה לעמוד הבית
 
 
sargel_yemani

 
Untitled

המפגש עם ובתוך אמנויות המופע / באמנויות המופע

באמנויות המופע

התוצר:

1. קובץ וורד המכיל:
  תחומי העיצוב, האמנות והאדריכלות השונים המשולבים במופעי מחול, תאטרון או בקולנוע +      שלוש דוגמאות
  נושא נבחר להעמקה
  יחסי גומלין
  יצירה או יוצר + פירוט לגבי יחסי הגומלין


2. פעילות  משחק אינטראקטיבית

 

 

 1. מהניסיון ומהמטען האישי שלכם התייחסו לסוגיה הבאה:
  מהם לדעתכם תחומי העיצוב, האמנות והאדריכלות השונים המשולבים במופעי מחול, תאטרון או בקולנוע. איך הם משתלבים במופעים אלה? הציגו שלוש דוגמאות של השתלבות התחומים הנ"ל מתוך מופעים שראיתם.

 

 

 1. היכנסו למפגש "עם ובתוך אמנויות המופע". שימו לב לצבעו של המפגש. היכנסו לנושא הראשון – עיצוב ואמנות כחלק מהותי מן המופע .
  קראו את המבוא ועיינו בתתי-הנושאים. בחרו להתעמק באחד משלושת הנושאים הבאים: אמנויות במחול, אמנות בתאטרון, אמנות בקולנוע. ציינו באיזה נושא בחרתם להתעמק.

   
 1. אלו יחסי גומלין איתרתם בין זרמי אמנות לתחום המופע שבחרתם (קולנוע, תאטרון או מחול)?פרטו.

   
 1. בחרו יצירה או יוצר המצויים ב"סרגל ההקשרים". ציינו מה בחרתם. האם מתקיימים יחסי הגומלין שאיתרתם בשאלה 3, בהקשר ליצירה או ליוצר שבחרתם? האם לדעתכם מתקיימים יחסי גומלין נוספים בין היצירה או היוצר לתחום המופע שבחרתם? פרטו.

   
 1. קראו את תת- הנושא האחרון בנושא זה: מפגש ומיזוג בין ביטויים חזותיים למופע.

   
 1. פעילות משחק אינטראקטיבית  (בפיתוח)


   

לצפייה בקובץ וורד  


חזרה לפעילות - המפגש עם ובתוך אמנויות המופע

 

 © כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2004