חזרה לעמוד הבית
 
 
sargel_yemani

 
Untitled
     
 

מפגשים מהסוג החזותי – פעילויות מקוונות

 

מטרת הפעילויות היא למידה של אתר "מפגשים מהסוג החזותי"  תוך הלימה לנושאים הקיימים בתכניות הלימודים באמנות, אדריכלות ועיצוב והעמקה בהם.

 

העקרונות המנחים

אופי הפעילויות

מבנה הפעילויות

כלים מומלצים למורים

תודות וקרדיטים

 

 

העקרונות המנחים

הפעילויות נכתבו תוך התבססות על העקרונות הפדגוגיים הבאים:

 

        ·          הלימה לאופי הבינתחומי והרב תחומי של אתר "מפגשים מהסוג החזותי".

        ·          פיתוח האינטראקטיביות הכרוכה בלמידה בסביבת האינטרנט, בתוך אתר "מפגשים מהסוג החזותי" ומחוצה לו. האופי האינטראקטיבי נושא בחובו פוטנציאל להעשרת האתר ע"י הלומדים והמורים. כמו כן, הפעילויות מהוות דגם ליצירת פעילויות נוספות ע"י לומדים ומורים.

        ·          איתור מידע כאמצעי למציאת הקשרים ולא כמטרה בפני עצמה.

        ·          שילוב בין פעילויות עיוניות ופעילויות מעשיות סדנאיות.

        ·          כל פעילות בנויה בשיטה של הדרגתיות המקדמת את הבניית הידע.

        ·          עידוד עבודה צוותית בקרב קבוצת הלומדים ובינם לבין המורים. המורים הם שותפים פעילים בעשיית הפעילויות, ותפקידם הנוסף הוא להנחות, להדריך, להעלות הצעות כחלק מעבודת הצוות ולהעריך את התוצרים.

        ·          עידוד שיתוף פעולה בינתחומי במסגרת בית הספר, ברוח המפגשים באתר מפגשים מהסוג החזותי".

        ·          אופי הפעילויות מעודד את הלומדים לחשיבה עצמאית, חוקרת, לא ליניארית, אלא רוחבית, השואפת לחיפוש הקשרים.

  

אופי הפעילויות

 

הפעילויות פונות ישירות ללומדים. לטובת הלומדים והמורים, בראש כל פעילות ישנו פירוט של התוצר שאמור להתקבל בסופה. הפעילויות מעודדות אינטראקציה בין האתר ללומדים, בין הלומדים לבין עצמם, בין הלומדים לבין מנחיהם ובינם לבין צוות המורים מן התחומים השונים בבית הספר.
אינטראקציה זו באה לידי ביטוי בכמה רמות:

        ·          בעידוד עבודה צוותית ושיתוף הפעולה בין המשתמשים השונים,

        ·          באפשרות הניתנת ללומדים להעשיר את אתר "מפגשים מהסוג החזותי"

        ·          בחומרים שהם מאתרים וברעיונות שהם מגיעים אליהם תוך ביצוע הפעילות,

        ·          בפעילות האינטראקטיבית המשולבות בלמידה, היכולה להוות פתח ליצירת פעילויות דומות על ידי הלומדים.

 

הפעילויות הן בגדר הצעה ויש מרווח של גמישות המאפשר למורים להתאים את רוח הפעילויות הן לתכנית הלימודים מבחינת אופי הנושאים והחומרים והן לקבוצת הלומדים. בכל מקום שניתנת ללומד בחירה באשר ליצירה, יוצר, תנועה או זרם או כל מרכיב אחר המכוסה על ידי אתר "מפגשים מהסוג החזותי", ניתנת בידי המורה האפשרות לכוון את הבחירה על פי צרכי תכנית הלימודים והלומדים.

 

לעיתים נוספים לפעילויות "טיפים" שהם בגדר רמזים, עצות או תזכורות. הלומדים מוזמנים ללחוץ על האייקון "טיפ" על מנת לקבל סיוע. בסרגל העליון ישנה הפניה ל"מאגר הטיפים" ובו מרוכזים במקום אחד הטיפים העיקריים המופיעים לאורך הפעילויות.

 

עבודת הצוות, המעודדת דיון, משולבת באיסוף חומרים ממקורות מידע שונים לכדי יצירה של אוגדן (פורטפוליו) אישי או צוותי. האוגדן ישמש ספריה לחומרים מצטברים המהווים את תוצרי הפעילויות. הספרייה היא מאגר שימשיך וישמש את הלומדים גם לאחר שסיימו לבצע את הפעילויות. כל פעילות קיימת גם כקובץ וורד (word) אותו יוכלו הלומדים להוריד למחשב עליו הם עובדים. בפועל האוגדן יכלול אוסף של קבצי וורד מאורגנים בתיקיות במחשב.

 

 

מבנה הפעילויות

 

ישנם סוגים שונים של פעילויות הנובעות מהאופי המורכב של האתר "מפגשים מהסוג החזותי", המכיל חומרים חזותיים וטקסטים שונים – חלקם אינפורמטיביים וחלקם ניתוחיים.

 

הפעילויות להכרת האתר כוללות שלוש פעילויות בסיסיות ופעילות ביניים אחת.

ביצוע פעילויות אלה מהווה תנאי מוקדם להתמודדות עם הפעילויות הבאות, העוסקות במפגשים.

 

מטרת שלושת הפעילויות הבסיסיות היא היכרות מעמיקה עם מרכיביו האינפורמטיביים של אתר "מפגשים מהסוג החזותי". הן כוללות את הפעילויות הבאות:

"שוק המציאות" – מטרתה היכרות ראשונית עם האתר ופיתוח מיומנויות חיפוש בתוך האתר ומחוצה לו.

"סולמות וחבלים" – מטרתה העמקת ההיכרות עם אתר "מפגשים מהסוג החזותי", נקודות הגישה ודרכי הניווט בו, והיכרות עם לקסיקון היוצרים.

"מסע ניווטים" – מטרתה היכרות עם לקסיקון תנועות וזרמים ועם ציר הזמן.

 

הפעילות הרביעית – "ממידע למפגש", היא פעילות ביניים שמטרתה היכרות עם מאמרי המפגשים, הגישה אליהם מפריטי המידע, ויישום המיומנויות שנלמדו עד כה. פעילות זו מכינה את הלומדים להתמודדות עם חומר שהוא מתקדם יותר ומשקפת את המעבר מהתמודדות עם חומרים אינפורמטיביים לחומרים מורכבים יותר שהם בעלי אופי ניתוחי.

 

לפעילויות אלה מגיעים על ידי לחיצה  על הכפתור "פעילויות להכרת האתר"
בראש הסרגל הימני
.

 

שאר הפעילויות הן ברמה מתקדמת ומטרתן היכרות עם סרגל המפגשים באתר "מפגשים מהסוג החזותי", ועם נושאי המפגשים, תוך הלימה עם תכנית הלימודים. הטקסטים של מאמרי המפגשים באתר "מפגשים מהסוג החזותי" הם טקסטים ניתוחיים ובכך הם שונים מהטקסטים האינפורמטיביים אליהם מתייחסות הפעילויות הקודמות.

 

בפעילויות אלה ילמדו הלומדים להכיר את סרגל המפגשים ואת נושאיהם. כל מפגש מטפל בתחומ/י תרבות אחר/ים ובאמצעותם קושר בין שלושת תחומי היצירה שבהם עוסק האתר – אמנות, אדריכלות ועיצוב. הפעילויות יסייעו ללומדים להעמיק בנושאי המפגשים ויעוררו בהם מחשבה, תהיות ורצון להמשיך ולחקור. פעילויות אלה הן מורכבות יותר ומשלבות בין פעילויות עיוניות, חווייתיות וסדנאיות וכלולות בהם הצעות לפרויקטים שנתיים.

 

לפעילויות אלה מגיעים על ידי בחירה של כל אחד מנושאי המפגשים המצויים בסרגל הימני, הזהים למפגשים באתר "מפגשים מהסוג החזותי". מכל פעילות יש קישור ישיר למאמר הרלוונטי במפגשים.

 

 

כלים מומלצים למורים

 

Using Pictures in Lessons

עמוד ובו המלצות פדגוגית כיצד לשלב תמונות במהלך ההוראה

http://www.ncrtec.org/tl/camp/lessons.htm

 

הנחיות ציטוט לתמונות – אילו פרטים מזהים יש לכלול כאשר מפנים לתמונה

http://fusion.babson.edu/html/library/pg.cfm?ID=52#images

 

 


תודות וקרדיטים

 

מפמ"ר                                     דליה בן-אליעזר

 

יעוץ אקדמי ומקצועי                    ד"ר מלכה בן פשט

 

כתיבת הפעילויות                       ד"ר מלכה בן פשט

                                                דורית רם

 

ניהול הפרויקט                           דורית רם         

 

עיצוב ותכנות                              אורי דושי

 

תכנות                                       אופיר בן-עטייה

 

 

תודה מיוחדת ל: עינת קריצ'מן, רפאלה בלס, שרה אהרוני , יעל בן יפת, עמי סלנט, ולמרים קצ'נסקי על ההערות וההארות

   

 


 © כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2004