חזרה לעמוד הבית
 
 
sargel_yemani

 
Untitled
     
 
פעילויות להכרת האתר > פעילות שניה - "סולמות וחבלים" - לקסיקון היצירות

פעילות שניה - "סולמות וחבלים" - לקסיקון היוצרים

סוג הפעילות - פעילות עיונית
רמה- בסיסית

מטרת הפעילות - העמקת ההכרות עם אתר "מפגשים מהסוג החזותי", נקודות הגישה ודרכי הניווט בו.

התוצר: המשך בניית הפורטפוליו האישי/צוותי.
קובץ וורד ששמו כשם היוצר הנבחר, המכיל:
 שם יוצר
 תקופת פעילותו
 תחומי עיסוק
 יצירות של היוצר (כולל תמונות) מהמאגר ומחוצה לו, כולל פרטים על היצירות
 נקודות קשר והקשר
 אתרי אינטרנט נוספים העוסקים ביוצר הנבחר


1. גשו ללקסיקונים (בסרגל העליון) ובחרו בלקסיקון היוצרים
א. עיינו ברשימה. יוצרים הכלולים באתר הם בעקרון יוצרים רב-תחומיים, שעסקו ביותר מתחום חזותי אחד. (אדריכלות, עיצוב ואמנות)

שימו לב לפרטים הבאים:
יוצרים בצבע כחול - הם יוצרים שיש באתר פריט מידע עליהם.
יוצרים בצבע שחור - הם יוצרים הרשומים ברשימה מכיוון שיש באתר פריט מידע על אחת או יותר מיצירותיהם. על יוצרים אלה אין פריט מידע.
רשימת היצירות של היוצר שעליהן יש פריטי מידע באתר נמצאת מחת לשמו. כל היצירות הן קישורים לפריטי מידע עליהן, כפי שהכרתם בתרגיל הראשון.

ב. בחרו יוצר שיש לו פריט מידע
הערה למורים - במקום לתת לתלמידים לבחור יוצר באופן חופשי ניתן להפנות את התלמידים ליוצר מסוים הרלוונטי לחומר הנלמד.


2. פתחו קובץ וורד חדש ושמרו אותו בתיקיה שיצרתם בשם 2. תנו לקובץ את שם היוצר. רשמו את שם היוצר שבחרתם ואת תקופת פעילותו. ציינו איזה יצירות משל יוצר זה קיימות באתר.

3. קראו את פריט המידע על היוצר ועיינו בקישורים הנלווים (קישורי WWW מתוך סרגל ההקשרים), אם קיימים. ענו על השאלות הבאות בקובץ שיצרתם:
א. באילו תחומים עסק/עוסק יוצר זה? (אדריכלות, עיצוב או אמנות)
ב. באילו נסיבות הגיע לעסוק בתחומים השונים?


4. אתרו את יצירות היוצר שבחרתם המשולבות באתר.
אם איתרתם יצירה/יצירות --
א. העתיקו לקובץ שיצרתם את התמונות של היצירות שאיתרם.ב. מתחת לכל תמונה הקלידו את שם היצירה ואת השנה/השנים בהם נוצרה, וענו על השאלות הבאות:
כיצד מצאתם את היצירות?
לאיזה תחום/תחומים היא משתייכת?

ג. לגבי כל היצירות שמצאתם התייחסו לנקודות הבאות:
 האם היצירות שמצאתם משקפות את כל תחומי היצירה של היוצר כפי שמדווח בפריט המידע על היוצר?
 אם לא, איזה תחומים אינם מיוצגים ביצירות שמצאתם?

אם לא הצלחתם לאתר יצירה כלשהיא של אותו יוצר באתר "מפגשים" --
א. אתרו (קישור טיפ מהפעילות ראשונה) לפחות 2 יצירות של יוצר זה המייצגות את התחומים השונים שבהם עסק/עוסק.
ב. רשמו בקובץ: שם היצירה, שנה/שנות יצירתה + לינק לאתר שבו מופיעה התמונה.
ג. הוסיפו את פרטי היצירות שמצאתם ל"הוסף העשרה למאמר" בתחתית הפריט על היוצר. בלחיצה על הכפתור "הוסף העשרה למאמר". ייפתח חלון ובו מספר שדות למילוי, שם תוכלו להוסיף את פרטי היצירה הנוספת שמצאתם.
מנהלי האתר עוסקים בבקרה מתמדת של תוספות אלה. התוספת שלכם תזכה לעיון ובחינה, ותישאר במאגר במידה ותימצא רלבנטית.


5. האם העובדה שהיוצר שבחרתם יצר את כל היצירות שאיתרתם משפיעה על נקודות קשר בין היצירות? הסבירו ונמקו
לעיתים עצם העובדה שאותו היוצר עוסק בתחומים שונים מביאה לכך שנוצרות נקודות קשר בין יצירותיו השונות. למשל, יצירות בתחום האמנות עשויות להיות מושפעות מיצירות בתחום האדריכלות של אותו יוצר, מוצרים בתחום העיצוב נושאים לעיתים אופי "אמנותי" או "אדריכלי", בניין שלו יכול לשאת ערכים עיצוביים או אמנותיים.


6. במידה ואין קישורים נלווים (קישורי WWW מתוך סרגל ההקשרים) או שהקישורים אינם מספיקים להעשרת הפריט, אתרו אתרים נוספים העוסקים ביוצר זה. השתמשו במנגנון "הוסף העשרה למאמר" על מנת להוסיפם לפריט המידע. כמו כן, העתיקו לקובץ שלכם את כתובת האתר/ים, שמו/ם והוסיפו תיאור קצר לכל אתר.

לצפייה בקובץ וורד  

חזרה לפעילויות להכרת האתר


© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2004