יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 1: ישראל והעמים

ישראל והעמים

 

"חסד גדול עשה הקב"ה שפיזר את ישראל לבין אומות העולם". (מן המדרש)

 

לפניך פתגם המציג השקפה ומסקנה לגבי עם ישראל בגולה.

כתוב חיבור בו תציג את עמדתך לגבי פתגם זה: תוכל להסכים,

להתנגד או להסכים באופן חלקי.

הבא דוגמאות לביסוס דעתך.

 

הדרכה והנחייה (1) :  מיקוד                 

הפתגם עוסק בהיסטוריה של עם-ישראל וביחסים בין ישראל והעמים בעבר וגם בהווה.

הפתגם מציג השקפה ומסקנה כי הפיזור של עם-ישראל בין עמים רבים היה,

 בסופו של דבר, דבר חיובי להתפתחותו ולגורלו של עם-ישראל. דבר נוסף,

עדיף היה שעם-ישראל התפזר בין עמים רבים ולא גלה למקום אחד בלבד,

לפי דעתו של בעל הפתגם.

 

 

הדרכה והנחייה (4) - מבנה החיבור

פתיחה: מיקוד - הסבר הפתגם

 

1.        הסכמה עם הפתגם - לאור הדוגמאות התומכות.

א.

ב.

ג.

ד.

2.        התנגדות לפתגם - לאור הדוגמאות הסותרות.

א.

ב.

ג.

ד.

סיום-סכום  -  עמדתי כלפי הפתגם - לפי סעיפים (1) + (2).

 

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב