יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 5: הזר והמוזר…

הזר והמוזר

 

"דבר תמוה זוכרים אותו האנשים" (ת' בבלי)

 

לפניך פתגם המציג השקפה ומסקנה לגבי התייחסותנו

 לזר ולמוזר (במציאות, באמנות, בכלי התקשורת ועוד).

 כתוב חיבור בו תציג עמדתך המנומקת לגבי פתגם זה.

תוכל להסכים או להתנגד או להסכים באופן חלקי.

הבא דוגמאות מגוונות לביסוס דעתך.

 

הנחייה הדרכה (1) : מיקוד

 

א.      הפתגם מציג את התייחסותנו לזר, למוזר, לחריג: לדעתו של בעל הפתגם כל דבר שהוא

       "תמוה" (זר, מוזר, שונה, חריג) נחרט בזיכרוננו ומשפיע עלינו "חזק" ולאורך זמן.

ב.      פתגם זה מזמין אותך להציג דוגמאות מתחומים שונים כגון:

1.       סרט קולנוע שונה ויוצא דופן (תמוה מבחינת התוכן/הבימוי וכדומה)

      שנחרט בזיכרונך והשפיע עליך.

2.       ספור או ספר שהציג מציאות תמוהה ומוזרה

                  (מבחינת התוכן/הדמויות/הסגנון וכדומה) והנך זוכר אותו היטב בשל כך.

3.       כנ"ל לגבי יצירת אמנות (בתחום הצייר או הפיסול או המוסיקה).

4.       מהמציאות היום-יומית (דברים שחווית בעצמך,

                  דברים שקראת בעתונות או ראית בטלוויזיה): ארועים תמוהים שנחרטו

                  בזיכרונך והשפיעו עליך עמוקות.

5.       כנ"ל - ארוע היסטורי.

6.       כנ"ל - ארוע "תמוה" מהתנ"ך.

ג.        פתגם זה מקביל למשפט המפורסם, המסמל את העתונות והתקשורת:

כלב נשך אדם = לא חדשות

אדם נשך כלב = חדשות מרעישות

ד.      בחיבור עלינו לנסות ולהסביר: מדוע אירוע "תמוה" נחרט בזכרוננו?

1.       אירוע "תמוה " - מעורר פחד וחרדה, מזעזע, מערער את היציבות שבעולמנו.

2.       אירוע "תמוה" - מושך תשומת-לב ולכן משפיע לטווח ארוך.

 

 

הנחייה והדרכה (2) : דוגמאות תומכות

 

עיינו בסעיפים של המיקוד ורשמו בעזרת המיקוד דוגמאות תומכות מתחומים שונים:

ספרות, ציור ופיסול, קולנוע, חדשות ועיתונות, היסטוריה, תנ"ך.

 

הנחייה והדרכה (3) דוגמאות סותרות  

 

עיינו בסעיפים של המיקוד ורשמו בעזרת המיקוד דוגמאות סותרות מתחומים שונים:

ספרות, ציור ופיסול, קולנוע, חדשות ועיתונות, היסטוריה, תנ"ך.

 

הנחייה והדרכה (4) : מבנה החיבור

 

פתיחה: מיקוד

·        הסבר קצר של הפתגם (ללא דוגמאות עדיין)

·        הצגת פתגם מקביל.

 

1.       דוגמאות תומכות - מתחומים שונים

א.      אירוע מציאותי שנחרט בזיכרונך מפני שהיה תמוה (זר, מוזר, שונה, חריג, יוצא דופן).

ב.      אירוע תקשורתי - כנ"ל.

ג.        סרט קולנוע - כנ"ל.

ד.      אירוע היסטורי - כנ"ל.

ה.      אירוע מהתנ"ך - כנ"ל.

ו.        יצירת אמנות/זרם באמנות (ציור, פיסול, מוסיקה).

2.       הסבר לתופעה.

א

ב

 

סיום/סכום - סיכום קצר של הרעיון המוצג בפתגם בהסתמך על סעיפים (1) + (2).

 

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב