יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 6: הדרך להצלחה

הדרך להצלחה

 

1.        "בעוד שהחבל בידך - משוך פרתך" (ר' יצחק ערמאה)

 

2.        "הווי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו" (ת' בבלי)

 

לפניך שני פתגמים המציגים שתי השקפות שונות ושתי מסקנות

 שונות לגבי הדרך להצלחה.

כתוב חיבור בו תציג את עמדתך לגבי הדרך להצליח.

בחיבורך תוכל להסכים או להתנגד לאחד משני הפתגמים או לשניהם.

 תוכל גם להציג הצעות משלך.

הבא דוגמאות לביסוס עמדתך.

 

 

הדרכה הנחייה (1) :מיקוד

 

לפי הפתגם הראשון "בעוד שהחבל בידך - משוך פרתך":

ההצלחה תלויה בך ובמעשיך. אם יש לך הזדמנות להצליח

(=החבל בידך) עליך לנצל אותה ולהתאמץ מאד כדי שהחבל לא יישמט מידך

("משוך פרתך" = נצל היטב את ההזדמנות שנפלה לידך).

כאשר הנך מרגיש שאתה בדרך להצלחה - המשך בדרך זו.

נצל הזדמנות זו כדי להתקדם עם ההצלחה. כלומר,

כאשר נפתח בפניך "חלון ההזדמנויות" - אל תחמיץ את הרגע

ועשה כל מאמץ אפשרי כדי להצליח עד תום.

הצלחה היא ניצול נבון של הזדמנויות. ההצלחה תלויה בך תוך מאמץ והשקעה.

 

לפי הפתגם השני "הווי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו":

אם הנך נתקל באדם מצליח (=מי שהשעה משחקת לו) הצטרף אליו,

 כדי שהצלחתו תהיה גם הצלחתך.

·        כאשר אתה מצטרף לאחר, לאחר שמצליח, גם אתה תצליח יחד אתו ובזכותו.

·        כאשר אתה לומד מהצלחתם של האחרים ("משתדל" - לומד, מתקדם, מבין)

      ומנסה ללכת בדרכם של המצליחים - אף אתה תצליח.

 

ההצלחה היא על ידי "חיקוי" של מצליחים אחרים ו/או על ידי הצטרפות אליהם.

 

 

 

הנחייה והדרכה (4) : מבנה החיבור

 

פתיחה

1.       מהי "הצלחה"? מדוע רוצים בני-האדם להצליח? באלו תחומים חשוב לכל אדם להצליח?

2.       בני-האדם מחפשים דרכים ו"עיצות" כיצד להצליח:

      הצגה קצרה של שני הפתגמים כשתי "עיצות" (מתכונים) להצלחה (עדיין ללא דוגמאות)

 

1.       דוגמאות תומכות לפתגם הראשון - אפשרויות להצליח לפי הפתגם: "בעוד החבל בידך - משוך פרתך".

א

ב

ג

ד

2.       דוגמאות תומכות לפתגם השני - אפשרויות להצליח לפי הפתגם: "הווי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו".

א

ב

ג

ד

3.       קשיים בדרך להצלחה אפשרית - לפי הפתגם הראשון (על פי הדוגמאות הסותרות).

א

ב

ג

ד

4.       קשיים בדרך להצלחה אפשרית - לפי הפתגם השני (על פי הדוגמאות הסותרות).

א

ב

ג

ד

5.       נוסחה שלך להצלחה על פי המסקנות מסעיפים (1) (2) + (3) (4)

א

ב

 

סיום סכום - חזרה קצרה על הפתיחה, על שתי דרכי ההצלחה

לפי שני הפתגמים + הדגשה של הנוסחה שלך (סעיף 5) כמסקנה מהחיבור כולו.

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב