יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 7:

            הספר והאדם

 

הספר הוא החבר הנעים ביותר,

אם תרצה יבדחוך פתגמיו,

ואם תרצה ישמחוך מועצותיו.

הוא רע המפתח את כשרונותיך.

אין בעולם רע נאמן וחבר נשמע

יותר ממנו,

ואין מורה היודע ללמד יותר ממנו.

הוא יועיל לך - ולא יבקש ממך תועלת.

הוא נותן ואינו לוקח.

ר' אברהם אבן עזרא

 

 

לפניך פתגם (הבנוי מקבוצת משפטים) המציג השקפה ומסקנה לגבי חשיבותו של הספר בחיינו.

כתוב חיבור בו תציג עמדתך המנומקת לגבי פתגם זה.

תוכל להסכים או להתנגד או להסכים באופן חלקי.

הבא דוגמאות מגוונות לביסוס דעתך.

 

 

הנחייה והדרכה (1) : מיקוד

 

הפתגם עוסק בחשיבותו ובתרומתו הרבה של הספר.

 


 

3. על פי משפטי הפתגם לספר משמעויות רבות ותפקידים שונים בחיינו.

 

א.       תכונות הספר ותפקידיו השונים - לפי משפט הפתגם

1.        הספר יכול לבדח אותנו ולבדר אותנו ("ובצחוק פתגמיו"): הספר כגורם להנאה, לבידור, לשעשוע.

2.        הספר יכול לתת לנו עיצות מועילות ("ישמחוך מועצותיו"): העיצות עשויות לסייע לנו בכל תחומי-החיים.

      כאשר אנו אובדי-עיצות וקצת מיואשים ועצובים מפני שאין אנו יודעים מה לעשות ברגעים מסויימים –

      העיצות של הספר יכולת לסייע לנו ולכן גם לשמח אותנו.

3.        הספר יכול לסייע לנו לפתח את כשרונותינו ("הוא רע המפתח את כשרונותיך"), כשרונות בתחומיה

      לימוד או בתחומים אחרים, ניתן לפתח אותם ולהתקדם בהם בעזרת הספרים.

4.        הספר מלמד אותנו כל דבר, כמו מורה ("ואין מורה היודע ללמד יותר ממנו"). הספר, לדעתו של בעל הפתגם,

      מלמד טוב יותר ממורה.

מספרים נלמד כל דבר, ספרים מכילים מידע בכל התחומים בהם נרצה לדעת ולהתקדם.

 

ב.       הכללות ומסקנות כלליות לגבי הספר ותפקידו בחיינו - לפי משפטי הפתגם.

1.        הספר הוא "החבר הנעים ביותר" - וזאת בגלל תכונותיו החשובות והמועילות.

2.        "הוא יועיל לך ולא יבקש תועלת" - הספר עוזר לנו ואף משעשע אותנו בכל תחום ובכל מצב ואינו

      מבקש תמורה (=ללא מחיר וללא בקשת תמורה או עזרה).

3.        "הוא נותן ואינו לוקח" - חזרה עלה רעיון של (2) במילים אחרות.

4.        ר' אברהם אבן עזרא - משורר ידוע מתקופת תור הזהב בספרד. כתב גם ספרי לשון.

 

 

הנחייה והדרכה (2) : דוגמאות תומכות

עיינו בהנחיה והדרכה (1) : מיקוד

  • במיקוד תמצאו דוגמאות מפורטות של סוגי ספרים (תוכלו להוסיף גם דוגמאות ספציפיות יותר,

      הכוללות שמות של ספרים ו/או ספורים).

  • במיקוד תמצאו פרוט של "תכונות הספר ותפקידיו השונים" לפי סעיפים 4-1, המבוססים על הפתגם).

      לכל תכונה ותפקיד של הספר - הביאו דוגמאות של סוגי ספרים (רצוי גם להוסיף שמות מפורטים,

  • בתחומים הקרובים אליכם).

 

הנחייה והדרכה (3) : דוגמאות סותרות

 

לפתגם זה קשה למצוא דוגמאות סותרות וגם (אולי) אין צורך, תוכלו להסתייג מחלק מהתכונות המוצגות בפתגם כמו:

א.       תוכלו לטעון שמורה יותר טוב מספר (בניגוד לנאמר בפתגם).

ב.        תוכלו לטעון שגם עבור ספרים צריך (לעיתים) לשלם תמורה.

ג.         תוכלו לטעון שישנם תחומי-חיים שבהם הספר אינו יכול להיות "חבר" או תחליף לחבר, ולהציג דוגמה אחת או שתיים.

 

הנחייה והדרכה (4) : מבנה החיבור

פתיחה - התייחסות (חלקית) למיקוד:

הנושא של הפתגם (ספרים לסוגיהם, "ספרים" במשמעות מודרנית).

הנשוא של הפתגם - באופן כללי (ללא דוגמאות עדיין) הספר כגורם תומך, מסייע, מלמד, מחנך, מבדר.

 

1.        תכונות הספר ותפקידיו השונים בחיינו (לפי משפטי הפתגם בלווי דוגמאות תומכות, מגוונות ומפורטות).

                א

ב

ג

ד

ה

2.        הסתייגות (חלקית) מהפתגם (לפי הדוגמאות הסותרות).

א

ב

סיום סכום מסקנתך לגבי משפטי הפתגם לפי (1) + (2). כאן רצוי גם להוסיף את ההכללות לגבי הספר (לפי המיקוד, סעיף 3ב').

Untitled