יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 8: אבות ובנים

אבות ובנים

 

"כבד והוקר ילדיך וזכור היותך אב לבניך".  (ר' יהודה הלוי)

 

לפניך פתגם המציג השקפה ומסקנה בנושא אבות ובנים.

כתוב חיבור בו תציג את עמדתך לגבי יחסים רצויים בין הורים וילדיהם

 תוך התייחסות לפתגם זה. בחיבורך תוכל להסכים או להתנגד או להסכים

באופן חלקי לנאמר בפתגם. הבא דוגמאות לביסוס עמדתך.

 

הנחייה והדרכה (1): מיקוד

 

בפתגם זה שני חלקים:

1.       "כבד והוקר ילדיך": היחס הרצוי של האב לילדיו:

      יחס של כבוד והוקרה מצד האב (וגם האם) לילדיהם.

2.       "וזכור היותך אב לבניך":


 

·        בעל הפתגם - ר' יהודה הלוי (ראה לעיל בהדרכה הפותחת לנושא "הפתגם").

·        פתגמים מקבילים "חוסך שבטו - שונא בנו" (מי שאינו מחנך את בנו תוך החמרה והקפדה, כאילו אינו אוהב אותו).

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב