יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 9: חשיבותו של המזון ומקומו בחיינו

חשיבותו של המזון ומקומו בחיינו

 

בחירת שני פתגמים מתוך לקט פתגמים נתון

 

כתוב חיבור על הנושא "חשיבותו ומקומו של המזון בחיינו"

 

שלב בחיבורך שני פתגמים לפי בחירתך,

מתוך הרשימה והצג את עמדתך תוך הסכמה או התנגדות או

הסכמה חלקית לפתגמים שבחרת.

 

1. "הצריך לכסות גופך וגבך, קנה ביוקר, ולמאכלך לא תקנה אלא בשוויו". (ת' בבלי)

2. "לעס בשיניך ותמצא כח ברגליך". (ת' בבלי)

3. "המצער עצמו ממאכל - נקרא חוטא." (ת' בבלי)

4. "אל יהי אדם קפדן בסעודה." (מסכת כלה)

5. "לא תשכון החכמה והעצה בבטן מלאה." (ר' יוסף אבן עזרא)

6. "ישים עיקר מאכלו בשביל החיות ולא יבקש החיים בשביל שיאכל." (ר' אברהם אבן עזרא)

7. "הרגיל בפת שחרית, ששים איש ירדפוהו ולא יוכלו להשיגו." (ת' בבלי)

 

הנחייה כללית

בתרגיל זה מוצגים בפניך שבעה פתגמים העוסקים בנושא אחד

 (חשיבותם ותפקידם של המזון  ושל האכילה בחיינו).

מתוך מבחר זה עליך לבחור שני פתגמים ולכתוב חיבור המשקף

את עמדתך והשקפתך לגבי המזון והאכילה.

1.       תוכל לבחור שני פתגמים דומים ומקבילים ולדון בהם יחד

      תוך הצגת דוגמאות תומכות ודוגמאות סותרות לשניהם יחד.

2.       תוכל לבחור שני פתגמים מנוגדים. במקרה זה תציג דוגמאות תומכות לכל

      פתגם בנפרד וכך הדוגמאות התומכות של הפתגם האחד יהפכו לדוגמאות הסותרות

      של הפתגם השני ולהיפך.

3.       תוכל לבחור שני פתגמים שאינם מקושרים זה לזה, אלא באופן חלקי בלבד

      (=שני היבטים שונים של הנושא). במקרה זה תוכל להציג דוגמאות תומכות ודוגמאות

     סותרות לכל פתגם בנפרד ולקבל חיבור מקיף העוסק, למעשה, בשני היבטים שונים של הנושא.

 

בכל אחת משלוש האפשרויות, הנך מתבקש לכתוב חיבור מלא ומקיף,

המכיל דוגמאות מגוונות, המשקף את עמדותיך ודעותיך לגבי

הנושא המשותף : חשיבות המזון והאכילה, לפי דעתי.

 

 

הנחייה והדרכה (1) מיקוד

פתגם ראשון:  "הצריך לכסות גופך וגבך, קנה ביוקר, ולמאכלך לא תקנה אלא בשוויו". (ת' בבלי)

·        עדיף להשקיע יותר כסף בבגדים ופחות כסף במזון.

·        רצוי לקנות בגדים יקרים ולא "לחסוך" בקנייתם. לעומת זאת, רצוי לקנות מזון לא יקר.

 

פתגם שני:

"לעס בשיניך ותמצא כח ברגליך". (ת' בבלי)

 

·        המזון משפיע על הכושר והבריאות.

·        מי ש"לועס מזון" (=אוכל מזון) בשיניו, מוצא כח ברגליו (ובכל גופו).

 

פתגם שלישי:

"המצער עצמו ממאכל - נקרא חוטא." (ת' בבלי)

 

·        מי שמתנזר ממזון (ואינו אוכל) נחשב ל"חוטא".

·        ראוי לאדם לאכול ולא להתרחק ממזון.

·        האכילה היא חשובה. כמעט כמו מצווה.

 

פתגם רביעי:

"אל יהי אדם קפדן בסעודה." (מסכת כלה)

 

אין להקפיד בסעודה - ניתן לפירושים שונים:


 

פתגם חמישי:

"לא תשכון החכמה והעצה בבטן מלאה." (ר' יוסף אבן עזרא)

 

·        אכילה רבה - מזיקה למחשבה.

·        מי שאוכל מזון רב ("בטן מלאה") אינו יכול לחשוב בחכמה ולתת עיצות נבונות לעצמו ולאחרים.

·        אדם שבטנו אינה מלאה (רעב או עני) מחשבתו צלולה יותר.

 

 

פתגם שישי:

"ישים עיקר מאכלו בשביל החיות ולא יבקש החיים בשביל שיאכל." (ר' אברהם אבן עזרא)

 

 

·        האדם צריך לאכול - כדי לחיות, ולא לחיות כדי לאכול.

·        המזון שאנו אוכלים הוא אמצעי בלבד, אין להפוך את המזון לעיקר החיים ולתכליתם.

 

פתגם שביעי:

"הרגיל בפת שחרית, ששים איש ירדפוהו ולא יוכלו להשיגו." (ת' בבלי)

·        מי שאוכל ארוחת בוקר קבועה ומסודרת, תמיד יהיה חזק ובריא.

 

 

הנחייה והדרכה (2) - צירופי פתגמים

תוכלו לבחור שני פתגמים שהרעיון שלהם דומה ומקביל כמו: פתגם (2) ופתגם (7).

תוכלו לבחור שני פתגמים שמובע בהם רעיון מנוגד כמו: פתגם (3) ופתגם (5).

תוכלו לבחור שני פתגמים שיש ביניהם קשר חלקי בלבד כמו: פתגם (1) ופתגם (6).

 

 

 

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב