יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 10: האשה ומעמדה

האישה ומעמדה

 

בחירת שני פתגמים מתוך לקט פתגמים נתון

 

כתוב חיבור על הנושא: האישה ומעמדה.

שלב בחיבורך שני פתגמים, לפי בחירתך, מתוך הרשימה

והצג את עמדתך תוך הסכמה או התנגדות או הסכמה חלקית

לכל אחד משני הפתגמים שבחרת. הבא דוגמאות לביסוס עמדתך.

 

פתגם 1

"נשים - דעתן קלה עליהן." (ת' בבלי)

 

פתגם 2

"אנשים הולכים אחרי דעתן של נשים." (פרקי דרבי אליעזר)

 

פתגם 3

"נשים מבקשות לידע הכל." (מדרש)

 

פתגם 4

"נשים - עם בפני עצמן הן." (ת' בבלי)

 

פתגם 5

"לכל יש תמורה, חוץ מאשת נעורים." (ת' בבלי)

 

פתגם 6

"נשים קנאיות הן." (מדרש רבא)

 

פתגם 7

"איזוהי אישה כשרה? כל שעושה רצון בעלה." (מדרש)

 

פתגם 8

"אין רחמנות בנשים." (מדרש)

 

פתגם 9

"האדם - אין לו מציאות בלא אישה." (ר' שם-טוב מפאלקורה)

 

פתגם 01

"אל תהי אתה אשת אשתך ואל תהיה אשתך איש לאשה." (ר' שמואל הנגיד)

 

הנחייה והדרכה (1) מיקוד

 

פתגם 1

"נשים - דעתן קלה עליהן." (ת' בבלי)

 

פתגם זה מציג עמדה לגבי יכולת החשיבה המעמיקה של האישה/הנשים:

 לפי פתגם זה נשים "דעתן קלה" כלומר, הן אינן חושבות בדרך מעמיקה ואין

להן שקולי-דעת מעמיקים. הן מחליטות בקלות, במהירות ומכאן גם בחוסר אחריות.

 

פתגם 2

"אנשים הולכים אחרי דעתן של נשים." (פרקי דרבי אליעזר)

 

פתגם זה מציג עמדה לגבי השפעתן של הנשים: כאשר לאישה או לנשים יש עמדה והשפעה –

אנשים רבים הולכים אחריהן ומושפעים מדבריהן ומעמדותיהן.

 

פתגם 3

"נשים מבקשות לידע הכל." (מדרש)

 

פתגם זה מציג עמדה לגבי הרצון לדעת של האישה/הנשים.


 

פתגם 5

"לכל יש תמורה, חוץ מאשת נעורים." (ת' בבלי)

 

פתגם זה עוסק בצד הרומנטי: אשת נעורים, דהיינו - האהבה הראשונה,

היא דבר בלתי נשכח ובלתי חולף. לכל דבר אחר בחיים - יש תחליף, אך לא לאהבה הראשונה.

 

פתגם 6

"נשים קנאיות הן." (מדרש רבא)

 

פתגם זה מדגיש את תכונת הקנאות של האישה/הנשים: נשים יותר קנאיות

 לגבר שהן אוהבות ו/או קנאיות יותר לרכוש שלהן ואף מקנאות זו בזו על דברים שיש

 לאישה אחת וחסרות לשניה.

 

פתגם 7

"איזוהי אישה כשרה? כל שעושה רצון בעלה." (מדרש)

 

פתגם זה מתייחס לחובת הנאמנות של האישה כלפי בעלה/בן-זוגה:

 האישה נחשבת לאישה כשרה וטובה, רק אם היא עושה את רצונו של בן

זוגה ומבטלת את רצונה מפני רצונו.

 

פתגם 8

"אין רחמנות בנשים." (מדרש)

 

פתגם זה מדגיש את תכונת האכזריות של האישה/הנשים לדעתו של בעל

הפתגם נשים יותר אכזריות מגברים ואין בהן תכונה של רחמים, רכות ועדינות (כפי שנהוג לחשוב).

 

פתגם 9

"האדם - אין לו מציאות בלא אישה." (ר' שם-טוב מפאלקורה)

 

לפי פתגם זה לגבר אין קיום, אין מציאות, אין חיים מלאים - בלא אישה ובת-זוג.

גבר המנסה לחיות ללא אשה - חייו אינם חיים. אפשר שהפתגם מתייחס גם

להקמת משפחה - גבר ללא אישה אינו יכול להקים משפחה, ולכן אין לו קיום

ואין לו חיים ומציאות (ללא אישה/משפחה).

 

פתגם 01

"אל תהי אתה אשת אשתך ואל תהיה אשתך איש לאשה." (ר' שמואל הנגיד)

 

פתגם זה מציג חלוקת תפקידים בין גבר לאישה: לגבר יש תפקידים "מסורתיים"

ולאשה יש תפקידים "מסורתיים" וכל אחד צריך לשמור על תפקידיו אלו.

כאשר הגבר מתנהג כמו אישה והאישה נאלצת להתנהג כמו הגבר, נוצר עיוות.

(האם הפתגם מבטל אפשרות של הסכמה בין הגבר לאישה לגבי חלוקת התפקידים ביניהם?)

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב