יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

המדור: המצאות וחידושים

 

המצאות וחידושים - הסבר כללי

 

במדור זה נציג טקסטים המתארים המצאות וחידושים בתחום המדעי-טכנולוגי.

בטקסטים הנתונים (שהם, בדרך כלל, מאמרים בהיקף מלא) תוכלו למצוא:

א.       תאור מפורט של ההמצאה/החידוש.

ב.        עמדה חיובית כלפי ההמצאה/החידוש על ידי הצגת היתרונות

        ועל ידי הצגת הבעיות שנפתרו בזכות ההמצאה/החידוש.

ג.         לעיתים תמצאו גם התייחסות לחסרונות של ההמצאה/החידוש

       וזאת על ידי הצגת בעיות חדשות שהתעוררו עקב השימוש בהמצאה/בחידוש.

 

מטלת הכתיבה שלכם תהיה להציג טקסט עמדה בו תדונו ביתרונות ובחסרונות של ההמצאה/החידוש.

 

חלק מהיתרונות,  תמצאו במאמר הנתון.

יתרונות נוספים, תתבקשו להציג לפי שקול-דעתכם.

חלק מהחסרונות תמצאו במאמר הנתון.

חסרונות נוספים, תתבקשו להציג לפי שקול-דעתכם.

 


 


·         קראו בעיון את המאמר הנתון.

·         אתרו את הפסקות המציגות יתרונות שונים של ההמצאה/החידוש (וכן בעיות שנפתרו בגלל ההמצאה/החידוש).

·         רשמו כל יתרון ו/או פתרון לבעיה בתמצית, בתוך המשבצת. (כתבו בלשונכם, ובקיצור).

 

כנ"ל לגבי החסרונות:

·         קראו בעיון את המאמר הנתון.

·         אתרו פסקאות המציגות חסרונות שונים של ההמצאה/החידוש וכן בעיות שהתעוררו או בעיות שתתעוררנה בעתיד לפי המאמר.

·         רשמו כל חסרון/בעיה בתמצית, בתוך המשבצת (כתבו בלשונכם ובקיצור).

 

שימו לב: לעיתים לא תמצאו חסרונות אלא רק יתרונות.

 


 

יתרונות (1) (2) (3) - הם אלו שרשמתם בשלב א', לפי המאמר.

יתרונות (4) (5) (6) - הם יתרונות לפי שקול דעתכם.

 

שימו לב: כיצד מציגים יתרונות משלכם, לפי שקול דעתכם!

חשבו על תחומים על היבטים שלא הופיעו במאמר.

נסו לדמיין את ההשפעה החיובית של ההמצאה/החידוש:

1) במקומות שונים (בעבודה/בבית) וכד'.

2) בתקופות חיים שונות (צעירים/מבוגרים/קשישים).

5) בארצות שונות בעולם.

4) במצבים שונים של החיים.

 

כנ"ל לגבי החסרונות

חסרונות (1) ו- (2) - יכולים להיות אלו שרשמתם לפי המאמר.

חסרונות (4) (5) (3) -הם חסרונות לפי שקול דעתכם.

 

שימו לב: כיצד מציגים חסרונות משלכם, לפי שקול דעתכם!

חשבו על תחומים והיבטים שלא הופיעו במאמר:

נסו לדמיין את ההשפעה השלילית של ההמצאה/החידוש:

1) "תקלות" ומכשולים.

2) חיי האדם בבית או בעבודה.

3) קשיים על פי גילים (צעירים, מבוגרים, קשישים וכו').

 

הצעה למבנה החיבור

פתיחה - תאור קצר של ההמצאה/החידוש (אפשר בדרך דמיונית, היתולית או בדרך רצינית).

 

 

 

1.       יתרונות ההמצאה/החידוש / הבעיות שההמצאה פותרת.

1.        לפי המאמר הנתון (+ איזכור)

2.        לפי המאמר הנתון (+איזכור)

3.        לפי המאמר הנתון (+איזכור)

4.        לפי שקולכם ודעתכם

5.        לפי שקולכם ודעתכם

6.        לפי שקולכם ודעתכם

כל יתרון

שהוצג

במיפוי (לעיל)

יופיע

בפיסקה נפרדת

 

 

2. חסרונות בהמצאה/החידוש / הבעיות שעלולות להופיע

1.        לפי המאמר, אם יש (+ איזכור)

2.        לפי המאמר, אם יש (+ איזכור)

3.        לפי שקולכם ודעתכם

4.        לפי שקולכם ודעתכם

5.        לפי שקולכם ודעתכם

כל חסרון

או קושי

שהצגתם במיפוי (לעיל) -

יופיע בפיסקה נפרדת

 

 

 

3. המלצות: מה אני מציע? על מה אני ממליץ?

1-2 פסקאות: המלצות/הצעות:

כיצד להרוויח מהיתרונות שהצגתם בסעיף 1. וכיצד למנוע או להקטין את החסרונות שהצגתם בסעיף 2.

לא תמיד יש

להוסיף יחידה זו

 

 

פיסקת סיום/סיכום

אפשרות א': מסקנה - עמדתי כלפי ההמצאה/החידוש, כסיכום לחיבור כולו.

אפשרות ב': אם לא כתבנו סעיף 3: המלצות/הצעות להקטנת הנזקים וכדי להרוויח רק מהיתרונות.

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב