יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

נושא 5: "ההשקעה משתלמת" - האמנם

"ההשקעה משתלמת" - האמנם?

 

לפניכם טקסט המתאר "השקעה משתלמת" בתחום של גידול כבשים.

 כתבו חיבור בו תדונו בשאלה: האמנם תמיד ההשקעה משתלמת?

 התייחסו להשקעות בפיתוח טכנולוגי וכן להשקעות בתחומי חיים אחרים,

 הן בחיי הפרט והן בחיי הכלל. לוו דבריכם בדוגמאות.

תוכלו להיעזר בדוגמא המפורטת המופיעה בנושא "הרובוט".

 

 

הכבשים שמעו מוסיקת קאנטרי:

הסודות לטיפוחו של צמר משובח הם טיפול מסור וגנטיקה

 

הכבשים המפונקות ביותר באוסטרליה כיבדו השנה את בעליהן בתנובה

נאה במיוחד של צמר, הצפויה לגרוף למעלה מ- 54 אלף דולרים אמריקניים.

מהצמר ייטוו חליפות משובחות לגברים, של מיטב המעצבים.

הכבשים המפונקות מתהלכות במעילים כדי להגן עליהן מפני הרוח והגשם.

 התפריט שלהן עובר פיקוח מחמיר של מומחים לתזונה. בנוסף, המפונקות

במיוחד מוחזקות כל הזמן בדירים מיוחדים. "אנחנו מטפלים בהן כמו בבנות מלוכה.

הן ממש מקבלות יחס של נסיכות", התגאה בארי ווקר, דור חמישי למגדלי כבשים משובחות.

"הן שומעות מוסיקה כל היום, החל מקלאסית וכלה במוסיקת קאנטרי".

לפי ווקר, הסודות לטיפוחו של צמר משובח שכזה הם טיפול מסור ללא דופי וגנטיקה כמובן.

"יש לנו כ- 30 אלף כבשים לבחור מהן, והצמר שממנו מורכב היבול הזה הגיע מ- 90 מהן בלבד".

 

 

בירעמ ןויכרא תובידאב

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב