יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

שימוש בכח בחקירות השב"כ, במקרים בהם פועל העקרון של "הפצצה המתקתקת"

שימוש בכוח בחקירות השב"כ,

במקרים בהם פועל העקרון של "הפצצה המתקתקת"


מתוך: פנים לכאן ולכאן - דו ירחון בענייני אקטואליה,
הוצ' משרד החינוך ומכללת לוינסקי, המכון הארצי לחינוך לדמוקרטיה, גליון מס' 26 נובמבר 9991
עורך: ד"ר שלמה צדקיהו

 

בית הדין הגבוה לצדק אסר בחקיקתו כל שימוש בכוח בחקירות של השב"כ

(השרות לביטחון כללי), גם במקרים בהם קיים העיקרון של "הפצצה המתקתקת".

יש הרואים בחקיקה זו "החלטה אמיצה" ו"תעודת כבוד" לדמוקרטיה הישראלית

ולשמירת זכויות האדם, לעומתם יש הרואים בכך "יום חג למחבלים"

ו"מכה קשה לביטחון המדינה". ודעתך מהי?

בטקסט המצורף "בג"ץ, שב"כ ובטחון המדינה" תמצא הסבר לעקרון

"הפצצה המתקתקת" וכן דיעות שונות לגבי חקיקת ביתה דין הגבוה לצדק בנושא זה.

 

כתוב חיבור דיון בו תציג בצורה מפורטת ומנומקת את עמדת שני הצדדים

(השוללים והמחייבים). תוכל להסתמך על הטקסט המצורף

וכן הוסף נימוקים ושיקולים משלך לדיון בסוגיה זו.

 

 

שימוש בכוח / דילמות

האם לדעתך החקיקה של הבג"צ בנושא חקירת חשודים היא מוצדקת?

 כתוב חיבור דיון בו תציג נימוקים בעד ונגד החלטת הבג"צ.

בסיום החיבור והצג עמדתך והסבר אותה. תוכל גם להציע הצעות משלך.

הסתמך על הנימוקים בטקסט והצג גם נימוקים משלך.

 

 

בג"ץ (בית הדין הגבוה לצדק), שב"כ (שרות הבטחון הכללי)

 ובטחון המדינה

ערכי הדמוקרטיה ובכללם ערכי חוק ומשפט יחד עם השאיפה

לביטחון המדינה ואזרחיה מהווים יסודות חשובים של מדינת ישראל.

 הציבור הישראלי תומך תמיכה בלתי מסוייגת בדמוקרטיה ובשלטון החוק

והוא תומך תמיכה בלתי מסוייגת במאמציהם של כוחות הביטחון למלא את תפקידם.

תמיכת הציבור בביטחון המדינה אינה רק תמיכה מוסרית. היא מתבטאת אף במעורבות

של ממש בהתנדבות למשמר האזרחי, בשרות הצבאי ובשאיפה לשרת ביחידה מובחרת.

במדינת ישראל ערכי הדמוקרטיה וערכי הביטחון תואמים את מטרות המדינה ומהווים

ביטוי לנאמר במגילת העצמאות. לעתים נראה שהם משלימים אלה את אלה

 (לדוגמה, מחוייבות האזרחים לשירות מושתתת במידה רבה על היות מדינת

ישראל דמוקרטית), אך לעתים נראה כי ערכים של דמוקרטיה מתנגשים עם ערכים

 של בטחון המדינה. אם נזדקק לדוגמאות מן העבר ניתן לציין את ההתנגשות בין

 עיקרון חופש הביטוי לבין ביטחון המדינה. לא פעם הואשמה התקשורת בכך

שהיא פוגעת בביטחון המדינה.

בחודש שעבר נראה היה שקיימת התנגשות נוספת. הדבר בא לידי ביטוי בדיון

 בבג"ץ על פעולות השב"כ בחקירת מחבלים או החשודים כמחבלים. בעניין זה

הצטלבו דרכיהם של שני מוסדות מהחשובים ביותר במדינת ישראל ובעלי יוקרה

ואמון בקרב הציבור: הבג"ץ (ביתה דין הגבוה לצדק) והשב"כ (שרות הבטחון הכללי).

לשב"כ היתה אפשרות לחקור מחבלים וחשודים כמחבלים תוך שימוש בכוח.

הדבר היה בהשראת הבג"ץ שהבין שבמקרים מסוימים בהם פועל עקרון

"הפצצה המתקתקת" יש לאפשר לשב"כ להשיג מידע בכל דרך אפשרית.

עקרון "הפצצה המתקתקת" פירושו שכאשר יש מידע על פצצה העומדת להתפוצץ

או מעשה חבלה העומד להתרחש מותר לשב"כ להפעיל כוח על מנת לקבל את המידע

באופן מיידי, כי הרי הפצצה מתקתקת ואין זמן.

עתה בא בג"ץ ואסר על השב"כ להפעיל כוח בחקירותיו.

החלטת הבג"ץ נתקלה בתגובות שונות. יש הרואים בה ניצחון לדמוקרטיה

ויש הרואים בה שאלה שאינה קשורה לדמוקרטיה. יש הרואים אותה מנקודת

ראות משפטית וחוקית בלבד ויש הרואים אותה גם מנקודת ראות ביטחונית.

יש המקבלים אותה ללא עוררין ויש הקוראים לחוקק חוק "עוקף בג"ץ",

שיעניק לכוחות הביטחון להוציא מידע ממחבלים או מחשודים בדרך יעילה,

גם אם היא אינה עולה בקנה אחד עם כבוד האדם או עם זכויות האדם.

החלטת בג"ץ אינה סוף פסוק והנושא יוסיף ויעמוד בראש סדר היום הציבורי.

יו"ר סיעת הליכוד, קרא לממשלה ליזום חקיקה מיידית, "שתגן על אותם חיילים

ומפקדים אלמונים, הפועלים בשליחות כל אחד ואחד מאיתנו, ואשר בזכותם

יכולה מדינת ישראל להרשות לעצמה לקיים דיון מלומד בדרג משפטי עליון,

בשאלת נוחות התנוחה שבה מוחזק רוצח בחקירתו".

לדבריו "אם, כדברי נשיא בית-המשפט העליון, אהרון ברק, כבולות ידיה של

מדינה דמוקרטית הנלחמת בטרור המאיים על קיומו של כל אחד ואחד

מאזרחיה - כנראה שלא נזכה להאריך ימים, כדמוקרטיה, כמדינה ריבונית,

או אפילו סתם כקהילה יהודית, בסביבה שבה אנו חיים".

כמו כן טען יו"ר סיעת הליכוד כי יש להבחין היטב בין זכויות של נאשם להליך

משפטי הוגן, לבין צורך קיומי להגן על הציבור במצבים של פיקוח נפש.

אין להרשיע אדם על סמך הודאה שנגבתה בכוח, אך אבל אם אמצעים

חריגים עשויים להציל חיים, אין לפסול שימוש באמצעי כלשהו, העיקר שיהיה יעיל.

גם שרים נוספים קראו לעגן בחקיקה שימוש בכוח פיזי בחקירה, כשמדובר במקרים

של הצלת חיים. "השופטים שכחו שאינם בסקנדינביה", אמרו.

סגן שר החינוך הציע לעגן בחקיקה את החלטות ועדת השופט לנדוי, שקבעה בשעתה,

 כי חוקרי השב"כ יכולים להפעיל כוח פיזי במקרים מסוימים, "במיוחד כשהדבר

נחוץ לסיכול פיגוע ולהצלת חיים."

בינתיים, חוק בג"ץ קיים ומחייב. החוק מאפשר להעמיד לדין כל חייל או

מפקד שלא יקיים את החוק או שיסטה ממנו.

 

לדיון

1.        בית המשפט ציין כי לא פעם נלחמת הדמוקרטיה, כאשר אחת מידיה

       קשורה לאחור וחרף זאת ידה של הדמוקרטיה על העליונה.

א.       האם נראה לכם נכון שניתן להלחם מלחמה כשלהי כאשר יד אחת קשורה לאחור?

ב.        כיצד ניתן להסביר שלמרות שהדמוקרטיה מגבילה את עצמה

      (יד אחת קשורה לאחרו) בכל זאת היא יוצאת מנצחת?

2.        יש הרואים בהחלטת הבג"ץ "החלטה אמיצה" ו"תעודה כבוד" ויש הרואים בה

      "יום חג למחבלים" ו"מכה קשה לביטחון". כיצד אתם רואים את ההחלטה

       ומה הייתם ממליצים לכנסת לעשות?

3.        קראו את התגובות של אישים שונים על החלטת הבג"ץ. עם אלו תגובות אתם נוטים להזדהות ומדוע?

4.        לאחר החלטת הבג"ץ, האם אתם רגועים יותר או מודאגים יותר לגבי ביטחונכם?

5.        נוכח הדיון הציבורי בנושא מה צפוי שיקרה בעקבות החלטת בג"ץ?

א.       הכנסת וכוחות הביטחון יקבלו את ההחלטה ללא עוררין.

ב.        הכנסת תעשה לשינוי החוק.

ג.         כוחות הביטחון יעשו מאמצים להשיג את המידע מנחקרים תוך חריגה מרוח החוק

      במקרים מסויימים או באישורו של היועץ המשפטי לממשלה.

6.        אילו את/ה היית חוקר/ת שב"כ, המנהל חקירה של חשוד, שאולי יש לו

       מידע על פצצה מתקתקת, כיצד היית נוהג?

7.        אילו היית חוקר משטרה, המנהל חקירה של חשוד חבר כנופיה העומדת

     לפרוץ לבנק, האם היית משתמש בכוח על מנת להוציא ממנו מידע?

 

 

 

 

להלן הדרכה קצרה לכל דגם

 

דגם א' : התנגדות לחוק

 

פתיחה:

·         הסבר לעיקרון/למושג "הפצצה המתקתקת.

·         הסבר קצר לחוק שקבע בית הדין הגבוה לצדק.

 

על פי הטקסט הנתון 

 

1.        נמוקים בעד החוק

א.

ב.

ג.

לפי הטקסט הנתון + לפי שיקולים אישיים

 

2.        הסתייגות מהנימוקים בעד

א.

ב.

ג.

בעיקר לפי שיקולים ונימוקים משלך (אפשר גם להסתמך על הנאמר בטקסט).

 

ניתן לשלב יחד שני ראשי פרקים אלו: להציג לכל נימוק את ההסתייגות ממנו.

 

3.        נימוקים נגד החוק

א

ב

ג

ד

לפי הטקסט הנתון + לפי שיקולים אישיים.

 

סיום:

הצגת המסקנה - התנגדות לחוק תוך חזרה קצרה על הנימוקים בסעיף 3.

 

שים לב:

תוכל גם להתחיל בסעיף 3 (נימוקים נגד הרחוק) ולאחר מכן סעיפים (1) + (2) : נימוקים בעד + הסתייגות מהם)

הפתיחה והסיום - יהיו זהים בשתי האפשרויות.

 

דגם ב' - הסכמה עם החוק

פתיחה:

·         הסבר לעקרון/ולמושג "הפצצה המתקתקת".

·         הסבר קצר לחוק שקבע בית הדין הגבוה לצדק.

על פי הטקסט הנתון.

 

1.        נימוקים נגד החוק.

א.

ב.

ג.

לפי הטקסט הנתון + לפי שקולים אישיים.

 

2.        הסתייגות מהנימוקים נגד

א.

ב.

ג.

בעיקר לפי שיקולים ונימוקים משלך (אפשר גם להסתמך על הנאמר בטקסט).

 

ניתן גם לשלב יחד שני ראשי פרקים אלו: להציג בהמשך לכל נימוק את ההסתייגות ממנו.

 

3.        נימוקים בעד החוק

א.

ב.

ג.

לפי הטקסט הנתון + לפי שיקולים אישיים.

 

סיום:

הצגת המסקנה - הסכמה עם החוק תוך חזרה קצרה על הנימוקים בסעיף 3.

שים לב:

תוכל גם להתחיל בסעיף 3 (נימוקים בעד החוק) ולאחר מכן סעיפים (1) + (1) (נימוקים נגד + הסתייגות מהם).

הפתיחה והסיום יהיו זהים בשתי האפשרויות. 

 

 

דגם ג' - חיבור ניטראלי

פתיחה

·            הסבר לעיקרון/למושג "הפצצה המתקתקת".

·            הסבר קצר לחוק שקבע בית הדין הגבוה לצדק.

 

על פי הטקסט הנתון

 

1.        נימוקים בעד החוק

א.

ב.

ג.

ד.

לפי הטקסט הנתון + לפי שיקולים אישיים

 

2.        נימוקים נגד החוק

א.

ב.

ג.

ד.

לפי הטקסט הנתון + לפי שיקולים אישיים

 

סיום - מסקנה ניטראלית

תוך חזרה קצרה ביותר על הנימוקים בסעיפים (1) + (2).

 

שים לב:

תוכל גם להתחיל בסעיף (2) - נימוקים נגד ולהמשיך בסעיף (1) - נימוקים נגד הפתיחה והסיום יהיו זהים בשתי האפשרויות.

 

 

הדרכה מפורטת לרעיונות של החיבור

נימוקים בעד ונגד לפי הטקסט ולפי שיקולים אישיים

 

פתיחה

·            הסבר לעקרון/למושג "הפצצה מתקתקת".

·            הסבר קצר לחוק שקבע בית הדין הגבוה לצדק.

 

לפי פיסקה 3.

נימוקים בעד החוק - מדוע אסור לשב"כ להפעיל כח בחקירותיו במקרים של "פצצה מתקתקת".

 

לפי פיסקה 4

1.        "ניצחון לדמוקרטיה" - שמירת זכויות האדם וכבוד האדם, גם במקרים של "פצצה מתקתקת".

2.        שמירה על כבוד האדם וזכויות האדם - גם אם הוא אויב.

3.        (אישי + פיסקה 4) מבחינה משפטית וחוקית כל בני-האדם שווים בפני החוק:

      כפי שאסור להשתמש בכוח בחקירה הקשורה לעבירות אזרחיות

      (כגון: אזרח היודע מתי יפרצו לבנק - אסור להשתמש בכוח בחקירתו)

      כן אין להשתמש בכוח בחקירות של השב"כ, בלי קשר למטרת החקירה.

4.        (פיסקה 7) למידע שהתקבל לאחר שימוש בכוח אין ערך משפטי.

5.        (אישי) עלינו לשמור על תדמיתנו בעיני העולם ובעיני עצמנו, כחברה רודפת צדק ומוסר.

6.        ישנם מקרים "אפורים" (בהם לא כל כך ברור שהשימוש בכוח אכן ימנע פיגוע)

     וברגע שמקרים אלו יהפכו לשיגרה, עלולים להיעשות מעשי עוול רבים כנגד חשודים.

 

נימוקים נגד החוק - מדוע יש לאפשר לשב"כ להפעיל כוח בחקירותיו, במקרי "פצצה מתקתקת"

 

1.        (לפי פיסקה 4) הוצאת מידע ממחבלים או מחשודים צריכה להיעשות בדרך יעילה,

      גם היא אינה עולה בקנה אחד עם כבוד האדם או עם זכויות האדם.

2.        (לפי פיסקה 5) יש לתת לחיילים ולמפקדים את מלוא ההגנה והתמיכה החוקית,

      המשפטית והמוסרית כאשר הם פועלים בשליחות העם ולמען העם - בחקירה של מחבלים.

      אין לתת להם הרגשה שהם "עוברים על החוק".

3.        (לפי פיסקה 5) מגוחך לעסוק בשאלה האם "נוח" בחקירה לנחקר,

      שהוא רוצח, או שהוא יודע על רוצח אחר.

4.        (לפי פיסקה 5) החוק "כובל את הידיים" של המדינה

      ומונע ממנה להגן על עצמה ועל חיי אזרחיה.

5.        (לפי פיסקה 8) השיקול של הצלת חיי אדם חייב להיות השיקול המרכזי,

      במיוחד כשהדבר נחוץ לסיכול פיגוע ולהצלת חיים.

6.        (לפי פיסקה 8+6) אנו חיים בעולם עויין ובמציאות של מחבלים וטרור.

     כל אמצעי כשר להגנה על חיי הפרט ולהישרדותו של עם ישראל באזור זה

     ("אנחנו לא חיים בסקנדינביה").

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב