יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

הקדמה

חיבור עמדה

בזיקה לטקסט עמדה נתון

 

בשער זה נתרגל כתיבת חיבור עמדה המתייחס לטקסט עמדה נתון.

 

הסבר:

טקסט המקור הנתון - טקסט עמדה

טקסט הצורה הנדרש - טקסט עמדה

 

הסבר הדרישה המטלה:

א.       להציג את העמדה שלנו לגבי הנושא.

ב.        להסביר אם אנו מסכימים או מתנגדים לעמדה שהציג הכותב.

ג.         להביא ביסוס לעמדה שלנו.

ד.        להתייחס, על ידי הסכמה או התנגדות, לביסוס שהציג הכותב.

 

שימו לב: כל טקסט עמדה ניתן להציג על ידי "פירמידת המידע"

 

 

נושא

 

 

עמדה

 

ביסוס

 

הסבר: "פירמידת המידע" בטקסט עמדה - מהי?

 

 

הנושא הנדון

 

 

העמדה או הטענה של הכותב לגבי     הנושא הנדון

 

ביסוס העמדה או הטענה: הוכחות, נימוקים, הסברים, דוגמאות להוכחת הטענה או העמדה. 

 

 

שלב ב': לאחר עיון שני וחוזר במטלה/בהוראות לכתיבת החיבור ולאחר נתוח העמדה/הטענה

             בטקסט העמדה הנתון עלינו לבנות "פירמידת מידע" המייצגת את העמדה שלנו.

 

 

"פירמידת המידע" בטקסט העמדה שאנו עומדים לכתוב

הנושא הנדון

1

העמדה או הטענה שלי לגבי הנושא

2

הביסוס שלי לעמדה או לטענה שלי: הוכחות, נימוקים, הסברים, דוגמאות.

3

 

 

שלב ג': נתוח ההבדל בין שתי "פירמידות המידע" כהכנה לכתיבת החיבור.

 

פירמידת המידע בחיבור שלי

 

פירמידת המידע בטקסט הנתון

הנושא

ללא שינוי

הנושא

העמדה או הטענה שלי לגבי הנושא הנדון

דומה או שונה? מסכים או מתנגד?

מסכים באופן חלקי?

העמדה או הטענה של הכותב לגבי הנושא הנדון

הביסוס שלי לעמדה או לטענה שלי: הוכחות, נימוקים, הסברים, דוגמאות

ההבדלים בין הביסוס של הכותב לביסוס שלי

הביסוס של הכותב לעמדה או לטענה שהציג: הוכחות, נימוקים, הסברים, דוגמאות

 

 

שלב ד': כתיבת החיבור

שימו לב: כתיבת החיבור מרוכזת ב"פירמידת המידע" שלנו ולא בפירמידת המידע של הטקסט הנתון.

 

·         עלינו להציג את הנושא הנדון.

·         עלינו להציג את העמדה או הטענה שלנו לגבי הנושא הנדון.

·         עלינו להדגיש את ההוכחות, הנימוקים, ההסברים, הדוגמאות שלנו.

 

חשוב מאד!

תוך כדי הצגת "פירמידת המידע" שלנו עלינו להתייחס לעמדת הכותב בטקסט העמדה הנתון ולהסביר:

א.       אם אנו מסכימים או מתנגדים או מסכימים באופן חלקי לעמדה או לטענה של הכותב.

ב.        את ההבדלים בין הביסוס של הכותב לביסוס שלנו.

 

נציג להלן שתי דוגמאות:

האחת דוגמה כללית וקצרה והשניה - דוגמה מורחבת.

1.       דוגמה כללית וקצרה

טקסט עמדה בו הכותבת מציגה בקורת קשה כנגד הטיולים השנתיים של בית-הספר.

טקסט העמדה הנתון --->

טקסט עמדה בו תציג את עמדתך לגבי הטיולים השנתיים בבית-הספר ואת דעתך לגבי עמדת הכותבת.

טקסט העמדה הנדרש --->

 

 

מבנה החיבור:

פתיחה: הסבר קצר למושג "טיול שנתי" הנושא הנדון בלווי דוגמאות קצרות.

 

1.       המטרות/היתרונות של הטיול השנתי - עמדה "בעד"

א.       הכרת הארץ

ב.        אתגרים: הליכה מאומצת, טיפוס.

ג.         חוויה חברתית: קשרים חברתיים, גיבוש חברתי.

ד.        "פסק זמן" מהלימודים.

 

2.       החסרונות של הטיול השנתי - עמדה "נגד"

א.       עלות גבוהה של הטיול .

ב.        התפרעות של תלמידים - בעיות משמעת קשות.

ג.         אחריות גדולה לבית-הספר: למורים, למדריכים, להנהלה.

 

3.       הכותבת מציגה עמדה נגד הטיולים השנתיים - עמדת הכותבת + הביסוס.

העמדה שלי והביסוס שלי בהשוואה לכותבת

1

2

3

הנמוקים הדוגמאות וההסברים לביסוס העמדה המוצגת בטקסט

 

סיום/סיכום: מסקנתי לגבי הטיולים השנתיים בביה"ס + הנמקה (קצרה) על פי הביסוס שהוצג.

 

הערות כלליות למבנה הנ"ל

1.        בחיבור עמדה הסיום חייב להציג מסקנה: המסקנה היא העמדה של הכותב,

      לאחר שהוכיח אותה על ידו הביסוס.

2.        ניתן לשלב את ראש פרק 2 עם ראש פרק 3: להציג את נימוקי "הנגד"

      של הכותבת בזיקה לנימוקי "הנגד" שלך.

 

 

2. דוגמה מורחבת

הנושא: דימוי הנשים באמצעי התקשורת

לאחרונה מובעת בקורת קשה כנגד דמוי הנשים באמצעי התקשורת.

כתוב חיבור בו תציג את עמדתך לגבי נושא זה. תוכל להסתמך על הטקסט

"דימוי הנשים בפרסומת בטלוויזיה" ולהביע את דעתך בזיקה לטקסט זה.

 

הדיונים על פתיחת ערוץ מסחרי נוסף בטלויזיה, לצד הערוץ השני,

 הם הזדמנות נאותה להעלות לדיון את הפגיעה בדימוי הנשים בתשדירי הפרסומת.

מזה שנים מתריעים ארגוני הנשים, אנשי תקשורת (בעיקר נשים) ומוסדות אחרים

 על האופן בו מוצגות הנשים בפרסומות המסחריות. הטענה היא כי הנשים מוצגות

 כמשניות לצד הגברים, כעוסקות בעניינים שוליים לצד הגברים העוסקים בעניינים

חשובים, כבעלות עולם צר ומצומצם. עוד בשנות השמונים, לפני עידן הטלויזיה

המסחרית, מצאה דינה גורן במחקרה כי האישה המוצגת בפרסומת היא חסרת ישע,

פחדנית, תלויה בגבר, חסרת התענינות אינטלקטואלית שאינה מסוגלת אפילו

 לחשיבה הגיונית פשוטה.

קרוב לודאי שצפיה בשידור פרסומת אחד או שניים המשקפים מציאות מעוותת,

אינה יכולה להשפיע על עמדות הצופים כלפי תפקידי נשים לגברים בחברה.

אולם צפיה בארבעה - חמישה תשדירים בתוכנית, בעשרות תשדירים ביום,

יום אחרי יום, עלולה להשפיע על הדימוי של גברים ונשים בעיני הצופים.

ההשפעה על הצופים עלולה להיות חזקה יותר בעיקר כאשר מדובר בילדים.

 ילדים רבים צופים בטלויזיה במשך 4 שנות ביממה. בשעות אלה הם חשופים

לעשות תשדירים, אשר חלק מהם מציג את הנשים באור שונה מהמציאות,

 ובאור שאינו מחמיא לנשים. צפיה בשידורים אלה במשך שנים עשויה להשפיע

על עמדות התלמידים כלפי נשים ובמידה מסויימת גם על עמדות כלפי ילדות ונערות.

עם נוסיף למסרים שהם מקבלים משידורי הפרסומת מסרים דומים שהם מקבלים

ממקורות אחרים, כגון מסרטי טלויזיה, מהמשפחה, מקבוצת הגיל ומהתקשורת

הכתובה, הרי שבהחלט אפשר להבין שבחברה יגדלו ילדים בעלי עמדות

לא רצופות כלפי נשים.

 

מתוך: "פנים לכאן ולכאן", גליון 62, עמ' 27, הוצ' משרד החינוך, עורך: שלמה צדקיהו.

שלב א': לפי הטקסט הנתון "דימוי הנשים בפרסומת בטלוויזיה" ניתן להשלים את "פירמידת העמדה" כך:

 

הנושא: הדימוי של הנשים בפרסומות בטלוויזיה

העמדה (2)

הדימוי השלילי של הנשים בפרסומות הטלוויזיה משפיע לרעה על הצופים הצעירים ויוצר אצלם עמדה שלילית כלפי נערות וילדות.

העמדה (1)

הפרסומת בטלוויזיה מציגה את נשים בצורה מעוותת ופוגעת בדימוי שלהן

הביסוס לעמדה (2)

·         אם צופים במשדרים רבים (עשרות משדרים ביום, יום אחר יום) ההשפעה חזקה ביותר.

·         המסרים השליליים מתחזקים על ידי סרטי הקולנוע ומקורות נוספים.

·         על צעירים ההשפעה חזקה ביותר: קל יותר להשפיע על צעירים.

הביסוס לעמדה (1)

הדימוי המעוות של הנשים בפרסומות מתבטא בכך:

·         הנשים מוצגות כמישניות

·         הן עוסקות רק בדברים שוליים

·         הן בעלות עולם צר ומצומצם

·         הן חסרות ישע פחדניות, תלויות בגבר, לא אינטליגנטיות ולא מסוגלות לחשיבה הגיונית.

 

 

 

 

שלב ב' - "פירמידת העמדה" שלי

הנושא: (ללא שינוי)

---> העמדה או הטענה שלי לגבי הנושא הנדון

עמדה / טענה

---> הביסוס שלי לעמדה / לטענה

 

ביסוס:

דוגמאות, הוכחות, נימוקים, הסברים

 

 

שלב ג': השוואת "פירמידת העמדה" שלי לזו של הכותב בטקסט העמדה הנתון

"פירמידת העמדה" בחיבור שלי

 

"פירמידת העמדה" בטקסט העמדה הנתון

הנושא הנדון

ללא שינוי

הנושא הנדון

העמדה שלי לגבי דימוי הנשים באמצעי התקשורת

דומה או שונה?

מסכים או מתנגד?

מסכים באופן חלקי?

עמדה 2

עמדה 1

הביסוס לעמדה שלי

1

2

3

ההבדלים בין הביסוס של הכותב לביסוס שלי

הביסוס לעמדה 2

הביסוס לעמדה 1

 

 

ראשי פרקים לחיבור "דימוי הנשים באמצעי התקשורת"

פתיחה: הסבר למושג "דימוי נשים" (סטריאוטיפים נשיים) והצגת מספר דוגמאות

1.        עמדתי/טענתי לגבי דימוי נשים באמצעי התקשורת.

השלימו --->

הביסוס לעמדתי

הציגו דוגמאות ידועות לכם: מפרסומות, מסרטי קולנוע ועוד.

א

ב

ג

 

2. כיצד עשוי דימוי זה להשפיע/לא להשפיע על הצופים לפי דעתי:

השלימו --->

א

ב

ג

 

3. עמדתכם בהשוואה לעמדה המוצגת בטקסט הנתון:

השלימו --->

 

4. ההבדל (שווה ושונה) בין הביסוס שלכם לביסוס של הכותב

א

ב

ג

 

סיום, סיכום: מסקנה המציגה את עמדתכם/טענתכם לגבי הנושא הנדון + חזרה קצרה על הביסוס.

 

Untitled
עדימ טסקטל סחייתהב
הדמע טסקטל סחייתהב
בכרומ טסקטל סחייתהב