" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    תבשחוממ הביבסב הארוה תוטיש

תבשחוממ הביבסב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

-
'
.MIT , : /
. " , :
,"
.

.
.M.I.T- " " -
M.I.T (Edward Barrett)
.
.
.
, , .
.
. ,"

,M.I.T-
, . -
, ,
.
-
. , ,
-
,
.
, ,-
// .
, , "
.
.
.
" "" ,

.
.
. , , ,- :
.1994 ,


  2003 "  ©
2