" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש?fcat=הדימל/הארוה יכרדו תוטיש , התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב, התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


. '
. : /
" :
:
-
.
.
( )
, ,
. , , ,
, :
,
.

.
. - , ,
:" "
: " "
, , ,
.
,
. ,
.1

: ," "
. - ""

.
,
, , ,
.
.2

, ," "


. ,
. ,
.3
:
, . , , ,
.1995


  2003 "  ©
2