" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש?fcat=הדימל/הארוה יכרדו תוטיש , התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב, התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

" "
' '
, ' , : /
. ,
. :
, ' " "
" .-
." "
, .()

, , . - -
." ()

,- " "
( ) -
- .
"" ,( 200- ' )
- .
.

, "" ," "
- , , .
, .
, , , . , , , ,
. ,
. , , ,

, "
, .
. ,
, .
. ,
." "

:
,""-":- . . , ,
.1994  2003 "  ©
2