" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

- :
'
. , : /
. ' ,- , " :
:
,
. .
, ,
. - ') .
.( -

.
. .
, " ,
. "


6
. 6- , -
, ,
,
.( )

:'
.
, .
. , ( )


" : .
"? " ?"

: "
, ,
.

.


, .
./ -


,
. ,


.
.' ,- , "
-
. , .

: '
.
. ,
.

- :'
/
, .
, .
.
"" , ,-
. .

" :
.
: .
. ,
 
. -
 
.
 

( )
:

 

 

 

,
.

/" :'
.
.
,

:'
.
.
. -
.

:
 
. ,
 
.
 
. ,
 

:
Sharan, Yael. Sharan, Shlomo. Expanding Cooperative Learning Through
Group Investigation, Teacher College Press, 1992.  2003 "  ©
2