" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

CASE :
STUDIES
." , :

:
,
, ,
,
, .
, . ,
,
, . ,
. " "

.
.

(CASE STUDIES)
. "
.
, -
. ,

-
, ,
" -
.

-
. - , ,

, -
:
.

: ,
- ISSUE-CASE
,
," .
, .
, , -
.
: , , ,
,
, ,
.

.

- DESCRIPTIVE CASE
,
. ,
. / , "

,
.
, ,
, . "
"
, .
, , ,
.
,
, ""
.
- - SUBSTANTIVE CASE
.
: " . ()
) ,
.(
.

. , "
.
.
.
. "
.
.
.
""
.
-
,
. , "
.

,
, , , ,
,
.
.,
- ,
.
.


,
: ,
-
.
 
- -
, ,
. ,
 
.

,
,
.

:
?( )
 
?
 
?
 
?/
 
? /
 


.
. , ,
. ,

:
,""-" :- , , , ,
1994


  2003 "  ©
2