" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

: /
:
. - -
80- 70- .
. ,

- ) ,
.( PATHWAY PROGRAM

, .
.
.
, -
.
.
,( :)
,
.
, .
.

- :
.
,
. ,
, .
-
. -

.(' ) " "
. , -
. ": .
. , , :
.
,
.
. -

, .
, , .
) , .
,(
, .
,
.
, "
.
:
?
 
?-
 
?
 
?
 
?
 
?
 
. 76
.
- , ,
.
.
, ,
, .
: . ,

 

 

 

 

 
,
") , .
." ("?

:
:
?
.1
?
.2
,
?
.3
?
.4

?
.1
?
.2
?
.3
?
.4
?
.5
:
Swartz, R.J. "Teaching Science Literacy and Critical Thinking Through
Problem-Based Learning, "Supporting the Spirit of Learning,1997, pp. 117-140.
.1997 ,11 ' -


  2003 "  ©
2