" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


"

,
" .
,
" (1916) .
,
" .(1971 ,) "
."
:(1971 ,)
-
.
.
.1
-
. ,
.
.2
. , -
.3
. , -
.4
. " "
:
.(1978) -
 
,- ) - -
.(1978)
 
.(1989) -
 
- ""
"" , .
.( )
(1989) .-
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
, . .
, , .
, .
, , 3
, , .
.(' )
,
.
-
.(1987) ,

.
.1
, ,
.
.2
,
.
, ) .
(.
.3
( , , ,)
.
.4
.
.5

)
.(


.1

.

.2
.
.


.3

( )
.
..4


.

..5


.

.6

.
.1
.
.2
.
.3
.
.4
,
.
.5
.
.6

.
.1
.
.2

. , ,
.3
.
.4
.
.5
.
.6
.
.7


,
.' - , ,
.1
,
, , .

.
.2
, )
.('
.3


.1
.

.2
- ,
, - .
) .-
,
(.

.3
.
. 4-3
, ,
. ,
()
.4
,( ) - ,
.
.(' ,) ,-
,
. ,
.' , , ,
-
.5
5-4 ,
. - ,

.6

. ""

.7
:
.' , , , , ,
.
.8

.9
,
.
.
.10

.
.1
.
.2
.
.3
.
.4
.
.5
.
.6
. ""
.7
. ,
.8
.
.9

.
.1
.
.2

.
.3
, )
.(
.4

:
.,1995 "" . . ,


  2003 "  ©
2