" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


"

(1984) Gowin - Novak -
.
.
. - "
, ,
.
, . ,
, , -
.
- ,
.(Heinze-Fry and Novak, 1990) .
: (1990) .
, -
.
.1
, / :
.
.2
,( ) ,
.
.3
:
,
.
.1
, , ,
.
.2
,
.
.3
:
,
.
.1
.
.2
) ,
.(

.
.1
. ,
.2
.
.3
.
.4
.
.5

.

.1

.

.2
.

.3

.


.4

.
,
..5


. / ,

.6

.
.1
.
.2
.
.3
.
.4

.
.1
.
.2


:
)
.(
.1
. 12 8-
.2
. ,
.
.3

. .1

: .2
. .

. , .
, ,
, .
.

, .
.

, .
,- , :)
.(' -

: .3
. .

) . .
.(
: .4
) 4 .
(

. .

, .
.

: .
) (1
.(

(2
. ,
" " ,
" .
."
.

, :
. ,
: .5
. .
:
. , (1
. (2
. (3
. (4
. - .

(1
."

- (2
.

(3
.( ) -
, , :
.
.
.

.
.1
.
.2
.
.3
.
.4
.
.5

,
.
.1
, ,
,
.( )
. ""
.2
:
.,1995 "" . . ,


  2003 "  ©
2