" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


"

)
.(
"
,- .
, .
".

, ,
.

." "

.1
.

.2
.

.3
.

..4


. /

.5
. ,

.6

.
.1
.
.2
. ,
.3
.
.4
.
.5
.
.6

.
.1
. ""
.2
.
.3
.
.4
,
.
.5


.
.1

," " )
.
.(
.2
,
.
.3

: .1
:
. .
.
.
. + .
: .2
, .
,
.
.
:
, (1
.
,
, ,
.

, (2
, )
, .(
. ,

:(' ) .3
.
. .
. .
. .
. / .
:(' )
, ,
:, .
.( )
. .
. .
. .

.
.1
)
.(
.2
. ,
.3
,
." "
.4
.
.5
.
.6
.
.7
/
.
.8

. ,
.9

)
(
.
.1
/
. -
.2
,
.(' ) ,
.3
:
.,1995 "" . . ,


  2003 "  ©
2