" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

-


" ,
" , .
.
,"" , "
, " "" .-
, "
. ,
.(" " ) "" , ,
"
.
,
, , .
; , ."
, .
," .
. ,
, .
, ,
. / -
, . "
" " , . "
(! 50% -) 25% " ,
.(1993 , ;1989 , ) 10%

. , ,
,
, .
- , ,
, . :"
."
,
, . " , .
- -
.
,
40-50) ,
. " ,(
,
. ;

, .
, .
.
, , .
( )
, .
.
- ; , ,
.(1991 ,) ,
" , , ,
,
, , .
." ,
," "
.
." , " ,
. ,
,
,
, " , . ""
"
, ;
" .(1988 , )
,
, :
. , .


,1990
, ,
, , .
.(1990 ,' )
,
, , .( ,)
.
," " (1987) ' ' .
, ; ; :
, . ; " - ;
."
.(1994) ,
; : ,
; ;
; ; ;
;
.
.(1989)
: " ,
; ; ;
-- .
,
.
. ,
.
,
, .
.
.
.
,
, , .
. ,
, " "" ,
, .
. ,
, .( ,)
" .
. , ,

,
.
, ,
, . .
() ' ' .
.
.

, , , ,"
.
, .
,
, .
/
/ .
, , , .
-
.
' ,
: () '

.
 
, "
.
 
.
 
( )
."
 
.
 
,)
.(
 

.
 
" ,) ,
.( ,
 
, ,
, .
, .
,
.
:
Baris-SandersM.,"Cooperative Education: Lessons from Japan", Phi Delta Kappan,
Vol. 78, No. 8,(April 1997), pp. 619-623.


  2003 "  ©
2