" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


-

.

, "

CTS) " " - CTS
.( ,
, . ,
CTS . ,
, 22-
, .-
, , , -
. ,

"" . CTS-
, ,
, .

CTS .
,
- , . ,
,
.

: CTS

, , "" .

.
. ,
" "
.
.1

"
, .
, ,
, . "
, "
.
.2


. ,
. ,
.
. "
, ,' ' (1993)
. ,

. CTS-
, ,"
-CTS .
,( ) " "
.
"
. - "
.3

, CTS
, , .
.
, . , ,
" . , ,
," , ,
() ' ' . ,
.
, ,
.
. CTS
;
, ;
, .
, , ;
, , .
.

" " CTS-
" .
" .
, " .
. "
. 22- CTS
, ,
.
CTS-
" .
," " .
. ,
. ,
.

CTS- ,
- - , ,
.
" .
. " , 600- 22
.CTS- "
,
- " CTS ."
;
. .
,
.
:
DeWijk, S. L., EDUCATIONAL LEADERSHIP INTERNATIONAL, (May 1996)


  2003 "  ©
2