" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


:


("Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences", 1983) -
, , 1983-
" .I.Q.
- ,- , , ,- , :
MI .( ) -
, , , "
, .
. - -
,
. ,
,"
, .
, .
.
MI ,
, ,
, ,
.
, .
. " ,
- , MI
" :
, , .
. , .
, . MI
,
.
MI
" . MI-
. , ,
" ,
" .Y- X -
.
, .
.
, )
- " , (/
, " . -
; .
; - ; -
. "
.-
, , ,
. " ,MI
.
, "
: , .
- . , , ,
, , , , ,
. .
. MI
, "
MI .
, , " .
,
.
.

, "
- MI . ,
. ,
- , "
.
,
" " . -
, . ,"
. ,
;
; "
, ;
. .
"
. ;
. " -
. ," - ,
,
' '? ' : ,
, .' '?
, . ,
:- , , .
, ; ,
;
. , .


, ; .
" , . ;
.
" . MI
; ," " ,
, " "
, ;
,
. " .
, ,"
.
" ,
" , .
:' '
.
.1
.
.2
.
.3
.
.4
.
.5

.6
.
.7
.
.8

" - " ,
. ,
,
, " .
; ; :
.
, .-
, : ,
.
, . MI "
, 17-
"" , "" .""
, "" ."
- , "" .
. , , ,
MI-
, ,
. ,
. MI-
; ,
." , ,
. "
,
" ; .
. , ,

.
MI
,(1927)
;( )
;( )
, ,70 - .( ) -
,
.
, , ," "
, : ,
: ;
," .
: () .
, .''
.
 
. .''
" , ,
.
 
.' '
" ,
.
 
, .'-'
.
 
, .
" .
, .
, . , ,
.

, ;
; ,
. , .
;
. MI .
. ,
, MI
. MI-
. , , ,
," " MI
" " , .
, .MI
.
" " MI
.
, .MI (" " ")
""
.
" ,
, .
, ""
. , , - " "
, ,
.
,
, , .
." ,

. "
, " .
:
;
.
:
.
.
,
.
.1
.
: ;
.
.2
.
- -
, .
, :
.
.3
:
Borruso Emig, V., Educational Leadership, Vol. 55, No.1, (September 1997).

Campbell, L., Educational Leadership, Vol. 55, No.1, (September 1997).

Silver, H., Strong, R. & Perini, M.,"Integrating Learning Styles and Multiple
Intelligences", Educational Leadership, Vol. 55, No.1, (September 1997), pp.22-27.  2003 "  ©
2