" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

:

.

,
."- ' ' . 39-
, , . - 21-
.-
" .
?
, .
.
:
?77%
16%

29%
54%

64%
20%
)
(
61%
44%

70%
34%

54%
68%

46%
71%

:
IEA Third International Mathematics and Science Study (TIMSS), 1994-95.


  2003 "  ©
2