" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעה

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד


-

."
: , ,'
, , ' "
."... , , .
, ,
. , , ,
.
. , , ,
, ,
)
. ,(
. ,
. " : ,
."
.

, . .
- . , " :
, - .' ,
." .
, , ,
, 100% - ,
.
50% - , ,
. 50% ,
:
: .
.( , ,)
.1
.
.2
.
.3
. "
.4
.
.5
: .
.
.1
:
.2
.
.3
.
.4
.
.5
.
.6
. , , , -
.7
" .
.
,(")
.


, , , .
.

.- , .

, , - .
.' ,

.
.

.
.

, , , .
.

. .

, - .
, .' ,
. , ,

, - , , .
, , , , .
.

.
, , .
. " ,

, .
.

, , ,
. ,
, , " :" ,
, .
." , .
." , " :" ,
, , ,
.
." " :" ,
, " "
. , .
 
,
,
, . ,
, , ,
. ,
,8 , " : .
, . , ,9
. ,
. ." ,
: ,
, , ,
, , . ,
, , .
, ,
.,' , -
" :
." - , ,
- ) , ,
. () ,(
,
.
," " ,
, , ,
. ,
. " :
, , , ,
, -
, , .
."
, ,
,
,
. .

. ,
.
, , " :
."
,
.
. ,
, , ,
, , , , ,)
" . "" , .(
, ." ,
, " ,
, ,
" : , .
) , . ,
, , , ,(
." . - ,
-
5-4 ,(Theodore R. Sizer)
12 - , " .
. ."
, ,
, , , . ,
, , , ' ,
, , ,
, ,
.
, ) '
:(
. ,
.1
. , ,
.2
. ,/" -
.3
, - ,
.( ) -
. ,
, - "
. .
,
, ." .
, , "
." ,
. , , ,

, . .
". - , ,
, , "
4 - , .
, , .
."-
,
, , , .
, , ,
.
:
' - ," "
.60-63 ' ," ,( - ) ,1
  2003 "  ©
2