" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעה

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד


" -
, 750 ,- -
.
, ,
, , ,( 5-4 ) , .
) ,
.(
,
. ,

. , ,
' . - ' .
: ' .
.
.1
.
.2
.
, , ,
- , . , ,
:
) ,
.(
 
, )
.(
 
, .)
.(
 
.
 

, ,
. ,
.
. ,
,
. .

, , ,
:
.' .
, , ,
. ,
. ,

) -
.(
, ,
" : .
." ,
. 15
:
.
 
.
 
.
 
.
 
) , ,
. .( ,
,
." " , .
. ,
,
, , , : .
, ,
, , .
: .
.10% - .20% - ( ) .20% - .50% -
?
. , -
. - ,
.
.
. -
?
, , " :
.( )
".
:
. , ,
, , ,
.

,
,
.
" - ,
, - ."
, ,
.
, , ' ' " :
, , ,
." - ,
?
" :( 13 ) ,
. ,
."

, , :
.
."" :
. :
. " :
. ,
." - ,
:
," - ""
." ,( - ) ,1 ' -
.73-75 '
,1 ' - ,"! - "
. 19-23 ' ." ,( - )
  2003 "  ©
2