" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעה

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד"
( , , " , " )
"" ,
, , ,
.
- , , "
. ,
) : , " ,
. ,(


. ," ,
, ,
, .
, .
. ,
. ,
, , .
, .
. - ,
, ,
, . ,
, . ,
,
, - , .
, , ,
.

." " .
" .
. .E.T.S , ,
, 3000 , ,
.
. ,
90% - , -
. -
" .
. . - ,
, 20
, .
. , .Subject Matter -
... ,
, ,
."

.
.
, .
, . .
, .
, .
, . ,
. ,
, , , : ,
, . , ,
,
.
?
, "
, . .
, ,
, ...
."
( ) , "
, , . -
- ,
.
-
.- , "
. , ,
." ,
, , :
. ,
. ,
..' , ,
, , ,
, .' , ...
(Multiple Choice ) - ,
. , , .
" : ,
" " ."
."...

, .
, . ,
, ,
, " "
. -
, ,"
."
, , ,
,
. , ,
, " , .

.

," , "
, , " .
, . ,
/ , . , - , ""
, . ,
, . ,
, .
. ,
.

, ,
. ,
. :( ) Accountability
.
, -
, , ,
.
, . -
,
, . .
" ,
."...
, 10 ,
. . 6
. , ? (Monitoring)
, ( , )
, . ,
.
. , , ,
. "
. ,- . ,
. ,
, .
, . .
."

, , ,
. 40 .
. , ,
.- " ,
, . 16 -
. , . ,

, .' . .
.
- .
. ,
, , ,
- ,
. , .
, .
.
." , "
, ,
, , " .
20 - .
." .
, ,
, , " , .
.
, ,
. ,


. , .
, , ,
, . .
,
. , ""
. ,
, .
. , . ,
.
, , ,
. .'

,
: , "
- , .
. . .
.(Monitoring) ,
, , .
.
. ,
) - ,
.(
, "
. , ,
- , . "
, . ,
, .
."
:
,1 ' ,- ,"! - "
.19-23 ' ,(" - - )
  2003 "  ©
2