" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

-
"

( )

,
.
. ,
, -
.
. ,
) -
,( ,
.
,( )

," - - .
.

.
 

.
 
.
 
. ,
 
,
.
 
, ""
.
 
,
. /
 
. 5-4 :

:
:'
:'
. (1 ' ) :'
:'
"/ , , :'
. :'
( " ) :'
( ) :'
: "
. -
-
: ,
.
 
.
 
.
 

.
:

" ,
.' ,
 
.
 

.
 

.
 
. ,
,
.
 

.
.
.
 

, : ,
." ,
 
, , :

.
( , , ,)
.
 
"
. "-"
 
.
, , ,
" .
.
 

" "
.
: 1
__________
______________
_____________
() :/
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________ '_________________________
______________________________________________________
:
," " . ,
.1996 ,
04-341572 ' . , . , :


  2003 "  ©
2