" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעה

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

"
,"
: " " "
: ,
-
-
, , , , -
.'
.

.

:
-
-
. -
-
, .
. . ,- ,
.
:
,
:
, , -
.-
.- - "" ,
,- ,
. -
, . -
.
, -
, . - ,
.
," " , -
.( ,)
,
.
, -
, .
.
. -
.
, -
.
() -
,
.
. -
. , :
, "" -
! .
-
.
:
.29 ' ,(1996 ) 13-14 ,

  2003 "  ©
2