" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    תבשחוממ הביבסב הארוה תוטיש

תבשחוממ הביבסב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש


- :

. , ,""
, ,""
. ,
. 20 - 80 - ""
. ""
,
. , ""
. -
.
, ,
.
.
""
, , , : ""
.
, ,(') ,(-) , :
,
. ,

,"-" ?
.
.
, ,
. , .

, ,
: .
.
:
?
:
.
- .
, .
, . , :
( )
. , .


.
, ,
, .
" " , .
.
.
( )
, ,
. -
. ,
, , ,
? , ,
,
?
?

,
? ?
, ,"" ,
, .
, .
.

?""
, . ,
, :"

, " " .
, .
,
.
, ,
. ,

.
( ) ,
, . ,
.
""
, , "" .
. ""
, , .

.""
.
, . ""
: ""
,
, .
, , . ""
. ,
.
: .
?
:
," -- : " . ,
.10-14 ' ,(1999 ) ,30 ,( )  2003 "  ©
2