" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש, '

-
, -

-
-
, -
, , : -
. , , ,


?

-


,
, ,


.' , :

:

(' , , :)
__________________________________________ - -
_______________________________________ -
:
_____________________________________________________ .1
_____________________________________________________ .2
_____________________________________________________ .3
_____________________________________________________ .4
_____________________________________________________ .5
_____________________________________________________ .6
(... , , ,) :
(. )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
:


_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________


.II

:
_____________________________________________________ .1
_____________________________________________________ .2
_____________________________________________________ .3
_____________________________________________________ .4
_____________________________________________________ .5
_____________________________________________________ .6
:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
.III
:
_____________________ ____________
_____________________ ____________
_____________________ ____________
( )
(? ? ? ) ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
:
______________ _________
.IV
(? )
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
? -
.( ) / /
-
?

, , ? -
?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
?
?
?
?? -
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
( ) ?
._______________ ________


:'
? -
 

 

 

 

 

:'

 
"
 


:'
, ,
 

 
-
 

 

 
:
,"" . , "" "
, , :
.(" , - " )  2003 "  ©
2