" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

התיכב / הדימל/הארוה יכרדו תוטיש

-
, '
- ; -
? ?
, , , ,) ?
(...
 
?
( " ) ?
 
? -
 
?
 
?
 
?
 
?
 


-
, ) ?
(
 
,
.
 
. ,
 
?
 
?
 


-
? ?
 
?
 
(? ? ) - -
 
?
 
?
 


- ; -
?
 
?
 
- ,
.( ) ,
 
? ?" "
 
?
 


-
? ?
 
.
 
.
 
? ? :
 


-
) ?
: , , ,
.(
 
. -
?
 
-

-

.
 
.
 

. .
 
:
,"" , , "" "
, , :
.(" , - " )  2003 "  ©
2